Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
EU_rôzne nariadenia ohľadom maximálnej hladiny reziduí

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti: Nariadenia EU:

1. maximálna hladina reziduí acetamipridu v určitých výrobkoch

2. maximálne hladiny bromadiolónu, etofenproxu, paklobutrazolu, penkonazolu

3. maximálne hladiny reziduí bromukanazolu, karboxínu, fenbutacín-oxidu, fenpyrazamínu  a pyridabénu

4. maximálne hladiny reziduí pubprofezínu, diflubenzurónu, etoxysulfrónu, joxynilu, molinátu, pikoxystrobínu, tepraloxydínu


Počet príspevkov: 0 | Zapojte sa do diskusie
EU_Vykonávacie nariadenie_kontrola pre africkým morom ošípaných

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti: Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/100 z 22. januára 2019, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch 


Počet príspevkov: 0 | Zapojte sa do diskusie
EU_2019/98_VS na nákup sušeného odstredeného mlieka

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/98 z 21. januára 2019, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž na nákup sušeného odstredeného mlieka počas obdobia verejnej intervencie 


Počet príspevkov: 0 | Zapojte sa do diskusie
EU_2019/94_Vykonávacie nariadenie_podpora vidieka EPFRV

Dovoľujememe si Vám dať do pozornosti: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/94 z 30. októbra 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 807/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 


Počet príspevkov: 0 | Zapojte sa do diskusie
EU_2019/110_vykonávacie nariadenie_použitie oleja zo semien Allanblackia

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/110 z 24. januára 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje rozšírenie použitia oleja zo semien Allanblackia ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 


Počet príspevkov: 0 | Zapojte sa do diskusie
EU_2019/67_dovoz ryže indica s pôvodom v Kambodži a Barme

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti:  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/67 zo 16. januára 2019, ktorým sa ukladajú ochranné opatrenia, pokiaľ ide o dovoz ryže indica s pôvodom v Kambodži a Mjanmarsku/Barme C/2019/79

EU_2019/66_úradná kontrola rastlín, rast.produktov, ochr.opatrenia proti škodcom...

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/66 zo 16. januára 2019 o pravidlách týkajúcich sa jednotných praktických opatrení v záujme vykonávania úradných kontrol rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s cieľom overiť dodržiavanie pravidiel Únie o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktoré sa uplatňujú na tento tovar

EU_2019/39_dovoz ekologickych produktov z tretich krajin

Dovoľujeme si dať do pozornosti: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/39 z 10. januára 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (Text s významom pre EHP)

C/2019/7

EU_2019/38_maximálne hladiny rezíduí iprodiónu

Dovoľujeme si dať do pozornosti:  Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/38 z 10. januára 2019, ktorým sa menia prílohy II a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí iprodiónu v alebo na určitých výrobkoch (Text s významom pre EHP) C/2019/24