Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Nar. EÚ 2017/2158 o akrylamide - uplatňuje sa od 11.4.2018

Dovoľujeme si dať členom do pozornosti nasledovné nariadenie EÚ, ktoré sa začne uplatňovať od 11.4.2018.

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2158 z 20. novembra 2017, ktorým sa stanovujú opatrenia na minimalizáciu množstiev akrylamidu a jeho referenčné hodnoty v potravinách.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32017R2158