English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
7/2015/EÚ - povolené zdravotné tvrdenia
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/7 zo 6. januára 2015, ktorým sa povoľuje zdravotné tvrdenie o potravinách, iné, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 432/2012.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

1357/2014/EÚ - príloha III k odpadom
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc.
Uplatňuje sa od: 1.6.2015.

1229/2014/EÚ - zamietnuté iné zdravotné tvrdenia
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1229/2014 zo 17. novembra 2014, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

1228/2014/EÚ - povolené aj zamietnuté zdravotné tvrdenia
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1228/2014 zo 17. novembra 2014, ktorým sa povoľujú a ktorým sa zamietajú určité zdravotné tvrdenia o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

1226/2014/EÚ - o povolení zdravotných tvrdení o potravinách
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1226/2014 zo 17. novembra 2014 o povolení zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

1144/2014/EÚ - informačné a propagačné akcie
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Uplatňuje sa od: 1.12.2015.

1154/2014/EÚ - zamietnuté zdravotné tvrdenia
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1154/2014 z 29. októbra 2014, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

1135/2014/EÚ - povolené zdravotné tvrdenia
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1135/2014 z 24. októbra 2014 o povolení zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

1150/2014/EÚ - nar. EP - clá na tovar z Ukrajiny
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1150/2014 z 29. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 374/2014 o znížení alebo odstránení ciel na tovar s pôvodom na Ukrajine.
Uvedené nariadenie sa uplatňuje od 2.11.2014.

1164 až 1169/2014/EÚ - vykon. nar.-colné kvóty Ukrajina
Do pozornosti členov PKS dávame nasledovné vkonávacie nariadenia Komisie EÚ o dovozných colných kvótach na nasledovný tovar s pôvodom na Ukrajine:
1164/2014/EÚ - na čerstvé a mrazené hovädzie a teľacie mäso
1165/2014/EÚ - na mliečne výrobky
1166/2014/EÚ - na vajcia, vaječné výrobky a albumíny
1167/2014/EÚ - na hydinové mäso
1168/2014/EÚ - na čerstvé a mrazené bravčové mäso
1169/2014/EÚ - na určité obilniny.
Všetky uvedené vykonávacie nariadenia Komisie EÚ sa uplatňujú od 2.11.2014.