Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
EÚ/2018/682 - používanie polyglycerolpolyricínoleátu (E 476) v emulgovaných omáčkach

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/682 zo 4. mája 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie polyglycerolpolyricínoleátu (E 476) v emulgovaných omáčkach.

 

Dátum uverejnenia: 7.5.2018

Účinnosť: dňom uverejnenia v Úradnom vestníku.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.116.01.0005.01.SLK&toc=OJ:L:2018:116:TOC

EÚ/2018/681 - o stanovení špecifikácie prídavných látok

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/681 zo 4. mája 2018, ktorým sa mení príloha  k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012, ktorým sa stanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o špecifikácie očkovaného kopolyméru vinylalkoholu s etylénglykolom (E 1209).

 

Dátum uverejnenia: 7.5.2018

Účinnosť: 20. dňom uverejnenia v Úradnom vestníku.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.116.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2018:116:TOC

EÚ/2018/678 - o použití určitých aromatických látok

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/678 z 3. mája 2018, ktorým sa mení a opravuje príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o použitie určitých aromatických látok.

 

Dátum zverejnenia: 4.5.2018

Účinnosť: 20. dňom uverejnenia v Úradnom vestníku.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1525646035007&uri=CELEX:32018R0678

EÚ/2018/677 - používanie taumatínu (E 957) ako zvýrazňovača vône a chuti v určitých kategóriách potravín

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/677 z 3. mája 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie taumatínu (E 957) ako zvýrazňovača vône a chuti v určitých kategóriách potravín.

 

Dátum zverejnenia: 4.5.2018

Účinnosť: 20. dňom uverejnenia v Úradnom vestníku.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32018R0677

EÚ/2018/670 - predĺženie platnosti schválenia účinných látok bromukonazol, buprofezín, haloxyfop-P a napropamid

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/670 z 30. apríla 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok bromukonazol, buprofezín, haloxyfop-P a napropamid.

 

Dátum zverejnenia: 3.5.2018

Účinnosť: 20. dňom uverejnenia v Úradnom vestníku.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1525646035007&uri=CELEX:32018R0670

EÚ/2018/658 - ceny v sektoroch hydinového mäsa a vajec

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/658 z 25. apríla 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín.

 

Dátum uverejnenia: 28.4.2018

Účinnosť: dňom uverejnenia v Úradnom vestníku.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.108.01.0003.01.SLK&toc=OJ:L:2018:108I:TOC

 

EU/2018/657 - o dátume uskladnenia sušeného odstredeného mlieka

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/657 z 25. apríla 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/2080, pokiaľ ide o dátum uskladnenia sušeného odstredeného mlieka predávaného postupom verejného obstarávania.

 

Dátum uverejnenia: 28.4.2018

Účinnosť: dňom nasledujúcom po uverejnení v Úradnom vestníku.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.108.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2018:108I:TOC