English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
EÚ 2016/441 - používanie glykozidov steviolu (E 960)
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/441 z 23. marca 2016, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie glykozidov steviolu (E 960) ako sladidla v horčici.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom
po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

EÚ 2016/372 - zamietnuté zdravotné tvrdenia o potravinách
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/372 z 15. marca 2016, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

EÚ 2016/371 - zamietnuté zdravotné tvrdenia-iné
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/371 z 15. marca 2016, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

EÚ 2016/263 - kategória potravín - ocot
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/263 z 25. februára 2016, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o názov kategórie potravín 12.3. Ocot.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

EÚ 2016/178 - vyňatie aromatických látok zo zoznamu Únie
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/178 z 10. februára 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o vyňatie určitých aromatických látok zo zoznamu Únie.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

127/2016/EÚ - dojčenská výživa
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/127 z 25. septembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie a informácie platné pre počiatočnú dojčenskú výživu a následnú dojčenskú výživu a pokiaľ ide o požiadavky na informácie týkajúce sa výživy dojčiat a malých detí.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.
Uplatňuje sa od 22. februára 2020 s výnimkou počiatočnej dojčenskej výživy a následnej dojčenskej výživy vyrobenej z bielkovinových hydrolyzátov, pre ktoré sa uplatňuje od 22. februára 2021.

128/2016/EÚ - zloženie potravín
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/128 z 25. septembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie potravín na osobitné lekárske účely a na informácie o nich.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.
Uplatňuje sa od 22.2..2019 s výnimkou potravín na osobitné lekárske účely vyvinutých na uspokojenie výživových potrieb dojčiat, pre ktoré sa uplatňuje od 22. februára 2020.

2283/2015/EÚ - nové potraviny
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.
Uplatňuje sa od 1.1.2018 s výnimkou ustanovení uvedených v čl. 36 tohto nariadenia.

2002/2015/EÚ - preprava odpadu
NARIADENIA NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2002 z 10. novembra 2015, ktorým sa menia prílohy IC a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.
Uplatňuje sa: od 1.6.2015.

1832/2015/EÚ - zmena prílohy II. nar. 1333/2008
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1832 z 12. októbra 2015, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie erytritolu (E 968) ako zvýrazňovača vône a chuti v ochutených nápojoch so zníženou energetickou hodnotou alebo bez pridaných cukrov.
Účinnosť nariadenia: dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.