Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Oznámenie Komisie - aktualizované otázky a odpovede k uplatňovaniu nariadenia č. 1169/2011

Oznámenie Komisie o otázkach týkajúcich sa uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom.

Dátum zverejnenia: 8.6.2018

 

Cieľom tohto oznámenia je pomôcť prevádzkovateľom potravinárskych podnikov a vnútroštátnym orgánom pri uplatňovaní nariadenia poskytnutím odpovedí na sériu otázok, ktoré boli vznesené po nadobudnutí účinnosti nariadenia. Oznámenie vychádza z rokovaní Generálneho riaditeľstva Komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín (ďalej len „GR SANTE“) s odborníkmi z členských štátov v rámci pracovnej skupiny pre nariadenie (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom. Týmto oznámením nie je dotknutý výklad, ktorý môže poskytnúť Súdny dvor Európskej únie.