Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EÚ/2018/677 - používanie taumatínu (E 957) ako zvýrazňovača vône a chuti v určitých kategóriách potravín

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/677 z 3. mája 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie taumatínu (E 957) ako zvýrazňovača vône a chuti v určitých kategóriách potravín.

 

Dátum zverejnenia: 4.5.2018

Účinnosť: 20. dňom uverejnenia v Úradnom vestníku.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32018R0677