English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
EÚ 2017/625 - o úradných kontrolách

Dovoľujeme si členom PKS dať do pozornosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 625/2017 o úradných kontrolách, ktoré bolo publikované v Úradnom vestníku Európskej únie.

Nariadenie nájdete v prílohe v anglickej a slovenskej verzii.

Účinnosť: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Uplatňuje sa od 14.12.2019 (pokiaľ nie je v čl. 167 stanovené inak).


EÚ 2017/378 - aromatické látky

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/378 z 3. marca 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o určité aromatické látky.

Účinnosť: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.


EÚ/2017/186 - dovoz z tretích krajín

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/186 z 2. februára 2017, ktorým sa stanovujú osobitné požiadavky uplatniteľné na dovoz zásielok z určitých tretích krajín do Únie v dôsledku mikrobiologickej kontaminácie a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 669/2009.

Účinnosť: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.


EÚ/2016/2106 - podmienky pre dovoz korenín a lieskových orechov

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2106 z 1. decembra 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 884/2014, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky pre dovoz korenín z Etiópie, arašidových orieškov z Argentíny a lieskových orechov z Azerbajdžanu a ktorým sa menia osobitné podmienky dovozu sušených fíg a lieskových orechov z Turecka a arašidových orieškov z Indie

Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.


EÚ/2016/1902 - max. hladiny rezíduí

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1902 z 27. októbra 2016, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o max. hladiny rezíduí acetamipiridu, ametokradínu, azoxystrobínu, cyflutrínu, kyseliny diflóroctovej, dimetomorfu, fenpyrazamínu, flonikamidu,fluazinamu, fludioxonylu, flupyradifurónu, flutriafolu, fluxapyroxadu, metkonazolu, prochinazidu, protiokonazolu, pyriproxyfénu, spirodiklofénu a trifloxystrobínu v určitých produktoch alebo na nich.

Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.


EÚ 2016/1855 - extrakčné rozpúšťadlá

SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2016/1855 z 19. októbra 2016, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/32/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov o extrakčných rozpúšťadlách používaných pri výrobe potravín a zložiek potravín.

Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.


EÚ 2016/1814 - špecifikácie glykozidov steviolu (E 960)

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1814 z 13. októbra 2016, ktorým sa mení príloha k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o špecifikácie glykozidov steviolu (E 960). 

Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.


EÚ 2016/1776 - používanie E 955

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1776 zo 6. októbra 2016, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie sukralózy (E 955) ako zvýrazňovača vône a chuti v žuvačkách s prídavkom cukrov alebo polyolov.

Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.


Oznámenie Komisie 2016/C 278/01 - o HACCP

OZNÁMENIE KOMISIE o realizácii systémov riadenia bezpečnosti potravín so zohľadnením programov nevyhnutných požiadaviek (PNP) a postupov založených na zásadách HACCP vrátane zjednodušovania/flexibility pri realizácii v prípade určitých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov.

Uverejnené v Úradnom Vestníku EÚ dňa 30.7.2016.


Vyhláška CZ 282/2016 - požadavky na potraviny

Vyhláška ze dne 29.8.2016 o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních.

Účinnosť vyhlášky: 15. dňom po jej vyhlásení.