English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
EÚ 2016/787 - Vykon. rozhodnutie - zoznam prídavných látok v tabaku
VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/787 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovuje prioritný zoznam prídavných látok obsiahnutých v cigaretách a v tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet podliehajúcich rozšírenej nahlasovacej povinnosti.
Platnosť: toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2017.

EÚ 2016/786 - Vykon. rozhodnutie k tabakovým výrobkom
VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/786 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovuje postup na zriadenie a fungovanie nezávislého poradného výboru na pomoc členským štátom a Komisii pri určovaní toho, či tabakové výrobky majú charakteristickú arómu.
Platnosť: toto rozhodnutie je určené členským štátom.

EÚ 2016/779 - nar. - pravidlá pre tabakové výrobky
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/779 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá týkajúce sa postupov na určenie toho, či tabakový výrobok má charakteristickú arómu.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

EÚ 2016/441 - používanie glykozidov steviolu (E 960)
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/441 z 23. marca 2016, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie glykozidov steviolu (E 960) ako sladidla v horčici.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom
po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

EÚ 2016/372 - zamietnuté zdravotné tvrdenia o potravinách
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/372 z 15. marca 2016, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

EÚ 2016/371 - zamietnuté zdravotné tvrdenia-iné
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/371 z 15. marca 2016, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

EÚ 2016/263 - kategória potravín - ocot
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/263 z 25. februára 2016, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o názov kategórie potravín 12.3. Ocot.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

EÚ 2016/178 - vyňatie aromatických látok zo zoznamu Únie
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/178 z 10. februára 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o vyňatie určitých aromatických látok zo zoznamu Únie.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

127/2016/EÚ - dojčenská výživa
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/127 z 25. septembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie a informácie platné pre počiatočnú dojčenskú výživu a následnú dojčenskú výživu a pokiaľ ide o požiadavky na informácie týkajúce sa výživy dojčiat a malých detí.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.
Uplatňuje sa od 22. februára 2020 s výnimkou počiatočnej dojčenskej výživy a následnej dojčenskej výživy vyrobenej z bielkovinových hydrolyzátov, pre ktoré sa uplatňuje od 22. februára 2021.

128/2016/EÚ - zloženie potravín
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/128 z 25. septembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie potravín na osobitné lekárske účely a na informácie o nich.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.
Uplatňuje sa od 22.2..2019 s výnimkou potravín na osobitné lekárske účely vyvinutých na uspokojenie výživových potrieb dojčiat, pre ktoré sa uplatňuje od 22. februára 2020.