Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EÚ 2018/523 - na účely klasifikácie látky fluazurón

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/523 z 28. marca 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 37/2010 na účely klasifikácie látky fluazurón, pokiaľ ide o maximálny limit jej rezíduí.

 

Dátum uverejnenia: 4.4.2018

Účinnosť: 20. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523219807551&uri=CELEX:32018R0523