Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EU_2019/110_vykonávacie nariadenie_použitie oleja zo semien Allanblackia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/110 z 24. januára 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje rozšírenie použitia oleja zo semien Allanblackia ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

Viac info tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.023.01.0011.01.SLK&toc=OJ:L:2019:023:TOC

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0110&from=SK

 


 
 
Diskusia
Diskusia
EU_2019/110_vykonávacie nariadenie_použitie oleja zo semien Allanblackia
Príspevky v debate vyjadrujú názory členov. Debata nie je redigovaná či moderovaná. Redakcia serveru nemôže ovplyvniť jej obsah. Vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Ich dĺžka môže byť maximálne 2000 znakov. Dlhšie príspevky budú automaticky skrátené. Urážlivé, vulgárne a rasistické texty sú neprijateľné, rovnako ako neplatená reklama.