Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EU_Vykonávacie nariadenie_kontrola pre africkým morom ošípaných

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/100 z 22. januára 2019, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2019) 615] (Text s významom pre EHP)

C/2019/615

 

Viac info tuhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.020.01.0008.01.SLK&toc=OJ:L:2019:020:TOC 


 
 
Diskusia
Diskusia
EU_Vykonávacie nariadenie_kontrola pre africkým morom ošípaných
Príspevky v debate vyjadrujú názory členov. Debata nie je redigovaná či moderovaná. Redakcia serveru nemôže ovplyvniť jej obsah. Vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Ich dĺžka môže byť maximálne 2000 znakov. Dlhšie príspevky budú automaticky skrátené. Urážlivé, vulgárne a rasistické texty sú neprijateľné, rovnako ako neplatená reklama.