Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EU_2019/98_VS na nákup sušeného odstredeného mlieka

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/98 z 21. januára 2019, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž na nákup sušeného odstredeného mlieka počas obdobia verejnej intervencie od 1. marca do 30. septembra 2019 C/2019/601

 

Viac info tuhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.020.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:020:TOC 


 
 
Diskusia
Diskusia
EU_2019/98_VS na nákup sušeného odstredeného mlieka
Príspevky v debate vyjadrujú názory členov. Debata nie je redigovaná či moderovaná. Redakcia serveru nemôže ovplyvniť jej obsah. Vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Ich dĺžka môže byť maximálne 2000 znakov. Dlhšie príspevky budú automaticky skrátené. Urážlivé, vulgárne a rasistické texty sú neprijateľné, rovnako ako neplatená reklama.