English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Aktuálne
 

RPPS: Problémy sa riešia za rokovacím stolom

Bratislava 14.2.2019 Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS), združujúca najväčšie a najreprezentatívnejšie samosprávy poľnohospodárov a potravinárov, dnes diskutovala na stretnutí s podpredsedníčkou vlády a ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou o aktuálnych problémoch poľnohospodárstva a potravinárstva a konkrétnych krokoch na ich riešenie. Stretnutia sa zúčastnil aj predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini.

 

Potravinári: nový zákon o neprimeraných podmienkach má potenciál zlepšiť postavenie dodávateľov

Bratislava, 7. februára 2019 – Nový zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami má podľa potravinárov potenciál zlepšiť postavenie dodávateľov v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Potravinárska komora Slovenska sa v uplynulom roku aktívne zapájala do odborných diskusii k pripravovanému novému zákonu o neprimeraných podmienkach, pričom veľké množstvo pripomienok bolo v novom zákone zohľadnených.

Potravinári: súkromné pálenie destilátu na podomácky vyrobených zariadeniach je stále protizákonné

Bratislava, 28. januára 2019 – Potravinárska komora Slovenska v súvislosti so včerajším výbuchom nelegálnej pálenice, pri ktorom sa ťažko zranili tri osoby upozorňuje, že pálenie destilátu na podomácky vyrobených zariadeniach je naďalej protizákonné. Súkromné osoby môžu páliť destilát len po splnení podmienok, ktoré ukladá zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov. „Veľmi nás mrzí nehoda, pri ktorej sa ťažko zranili až traja ľudia. Z tohto dôvodu upozorňujeme, že výroba destilátu v podomácky vyrobených zariadeniach je naďalej zakázané,“ uvádza Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska. „Každý, kto má záujem vyrábať si súkromne destilát, musí splniť prísne zákonné podmienky. Aj s ohľadom na nedávny incident však odporúčame radšej využívať služby pestovateľských páleníc, ktorých je na Slovensku vyše dvesto.“

Samosprávy farmárov a potravinárov: priority odvetvia na rok 2019

Bratislava 25.1.2019 - Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv, združujúca najväčšie a najreprezentatívnejšie samosprávy poľnohospodárov a potravinárov, na svojom zasadnutí dňa 25. januára zhodnotila rok 2018 a určila priority Rady na rok 2019. Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv ocenila, že v roku 2018 bolo schválené systémové opatrenie na podporu poľnohospodárskej produkcie vo forme tzv. Zelenej nafty, zároveň hodnotí pozitívne schválenie odškodnenia poľnohospodárov za sucho v roku 2017. V roku 2019 čaká poľnohospodárov a potravinárov dokončenie rozpracovaných úloh z roku 2018, ako aj ďalšie strategické výzvy ako úverový program pre potravinárov, či príprava Strategického plánu k budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike Európskej únie.

Európski farmári a potravinári: Mali by sme sa vyhnúť Brexitu bez dohody

Bratislava, 14. januára 2019 – Európske organizácie združujúce farmárov a spracovateľov potravín vydali v súvislosti s blížiacim a hlasovaním v Dolnej snemovni britského parlamentu spoločné vyhlásenie, v ktorom zdôraznili dramatické ekonomické dopady Brexitu bez dohody na farmárov, spracovateľov potravín a obchodníkov s agrárnymi komoditami nielen v Európskej únii, ale aj samotnej Veľkej Británii.


Potravinári ocenili najlepšie inovácie a osobnosť potravinárstva

Turčianske Teplice, 13. december 2018 - Potravinárska komora Slovenska (PKS) na valnom zhromaždení v Turčianskych Tepliciach vyhlásila výsledky historicky prvého ročníka súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska. Do súťaže bolo celkovo prihlásených 35 výrobkov. O výhercoch tejto zaujímavej ceny rozhodla odborná komisia. Predstavenstvo  PKS zároveň udelilo ocenenie osobnosť potravinárstva Mariánovi Honzovi za celoživotný prínos k rozvoju potravinárstva v Slovenskej republike.

Potravinári: Máme za sebou turbulentný rok, v budúcom očakávame schválenie úverového programu

Turčianske Teplice, 13. december 2018 – Potravinári majú za sebou turbulentný rok. Skonštatovali to delegáti na valnom zhromaždení Potravinárskej komory Slovenska, ktoré sa konalo tradične v Turčianskych Tepliciach. Po tom, čo sa začiatkom roka dostalo odvetvie pôdohospodárstva na titulné stránky médií a so zástupcami poľnohospodárov a potravinárov sa stretli všetci najvyšší štátni predstavitelia, museli potravinári čeliť zvyšujúcim sa nákladom súvisiacim s nárastom cien energii, vstupných surovín, ale aj mzdových nákladov. Rok 2018 bol bohatý aj na legislatívu priamo zasahujúcu potravinársky priemysel. Prioritou roku 2019 bude pre komoru schválenie úverového programu na podporu investícií do nových technológií.

Výzva na diskusiu s ministrom životného prostredia

Bratislava, 6. 12. 2018 - Problémom v nakladaní s odpadom na Slovensku nie sú len PET fľaše a plechovky, ale recyklácia všetkých materiálov a predovšetkým vysoká miera skládkovania. Európska únia nám predpisuje prísne a ambiciózne recyklačné ciele, na plnenie ktorých neexistuje jednoduché a univerzálne riešenie, a preto podnikatelia prostredníctvom otvoreného listu vyzývajú k odbornej a vecnej diskusii s cieľom hľadať komplexné riešenie a najlepšiu cestu, ako dosiahnuť spoločný cieľ, ktorým je zvýšenie recyklácie a lepšie životné prostredie tak, aby sme splnili všetky stanovené ciele.

Nelegálny predaj mäsa a mäsových výrobkov na Slovensku prekvitá

Bratislava 6. decembra 2018 :  Predaj cez sociálne siete, ambulantný predaj či predaj na trhoviskách – spôsobov, ako uviesť na trh mäso neznámeho pôvodu alebo nelegálne vyrobený mäsový výrobok je v súčasnej dobe neúrekom -  stačí byť trochu kreatívny. Dopady na zdravie spotrebiteľa však môžu byť  tragické. S blížiacimi sa sviatkami narastá aj ponuka tzv. „domácich špecialít“.  Spotrebitelia by však mali byť opatrní - dopady na zdravie spotrebiteľa môžu byť fatálne až tragické. Pred kúpou takéhoto výrobku sa vždy vopred informujte, či má výrobca príslušné povolenia na výrobu a nezabudnite si vždy poznačiť názov a adresu predávajúceho.

Hodnotenie výrobkov prihlásených do súťaže o Cenu PKS

Dňa 19. novembra sa uskutočnilo hodnotenie výrobkov prihlásených do súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska. Odborná komisia zložená zo zástupcov akademickej obce, potravinárskeho výskumu, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a prezidenta PKS posudzovala prihlásené výrobky zo štyroch kritérií, medzi inými výživové hodnoty a senzorické hodnotenie výrobkov. Celkovo bolo do súťaže prihlásených 35 výrobkov od 15 výrobcov potravín. Slávnostné vyhlásenie výhercov súťaže sa uskutoční na valnom zhromaždení PKS dňa 13.12.2018.

Ďalšie   >