Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Aktuálne
 

Od 1.1.2020 sa znižuje DPH na vybrané potraviny

Národná rada Slovenskej republiky odsúhlasila v septembri návrh skupiny poslancov na zníženie DPH na 10% na vybrané potraviny, s účinnosťou od 1.1.2020. Právny predpis bol publikovaný v Zbierke zákonov ako zákon č. 318/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisovNakoľko dostávame otázky, na ktoré potraviny sa bude znížená DPH uplatňovať, prinášame Vám zoznam týchto potravín.

Potravinárska komora Slovenska predstavuje strategické priority na rozvoj potravinárstva

Bratislava, 2. decembra 2019 – Potravinárska komora predstavuje strategické priority na rozvoj výroby potravín na Slovensku. Vzhľadom na upadajúce spracovateľské potravinárske odvetvie, ktoré sa čoraz markantnejšie prejavuje v znižovaní konkurencieschopnosti slovenských potravinárov, nízkom podiele domácich potravín na pultoch v maloobchode a neustále sa zvyšujúcom negatívnom salde zahraničného obchodu s potravinárskymi výrobkami, navrhla PKS strategické priority v ôsmich kľúčových oblastiach. Tieto priority by si mali osvojiť budúce vlády a mali by ich aplikovať v prijímaných opareniach a príslušnej legislatíve.


Konzumujeme výrazne menej chleba

Bratislava, 4. decembra 2019 – Máme historicky najnižšiu spotrebu chleba na jedného obyvateľa. Podľa údajov Štatistického úradu SR jeden Slovák v roku 2018 skonzumoval 34,5 kilogramu chleba, pričom na prelome milénia, v roku 2000, bola spotreba na jedného človeka vyše 50 kilogramov. V osemdesiatych rokoch minulého storočia to bolo dokonca okolo 70 kilogramov, čiže oproti súčasnosti je pokles až dvojnásobný. „Za neustálym poklesom vidíme nové trendy v stravovaní, veľmi široký sortiment v ponuke pekárenských výrobkov, ale napríklad paradoxne aj zvyšujúcu sa kúpnu silu obyvateľstva,“ hovorí o faktoch Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

Dvojmesačník OECD_45.

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti 45. číslo informačného „dvojmesačníka“ Stálej misie SR pri OECD v Paríži, súčasťou ktorého je krátky hodnotiaci dotazník.


Ceny mäsa a mäsových výrobkov budú zase rásť

Bratislava 27.novembra 2019 : Bravčového mäsa je v EÚ akútny nedostatok. V dôsledku prepuknutia epidémie afrického moru ošípaných v ázijských krajinách, ale i v EÚ sa prudko zvýšil dopyt týchto krajín po bravčovom mäse, čo dlhodobo spôsobuje kontinuálny rast jeho ceny. Od začiatku roka sa jedná o nárast ceny jatočne upravených bravčových polovíc takmer o 45 %.

Potravinári aj obchodné reťazce chcú kultivovať obchodné vzťahy aj naďalej

Bratislava, 25. novembra 2019 – V nadväznosti na oznámenie Európskej iniciatívy dodávateľského reťazca (European Supply Chain Initiative) o ukončení aktivít ku koncu roku 2019, týmto Potravinárska komora Slovenska a Slovenská aliancia moderného obchodu ako členovia slovenskej Iniciatívy pre férový obchod vyjadrujú svoje rozhodnutie pokračovať v národnej iniciatíve. Dodávatelia aj odberatelia potravín majú záujem aj naďalej v Slovenskej republike podporovať samoreguláciu a kultivovať dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Obe zakladajúce združenia sú zároveň pripravené aktivity slovenskej Iniciatívy pre férový obchod ďalej rozvíjať.  

Publikácie OECD

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti možnosť objednať si vybrané publikácie, ktoré vydala OECD a jej pridružené agentúry

 

Viac informácií v prílohe.


Darovanie potravín po dátume minimálnej trvanlivosti má mnohé úskalia

Bratislava, 21. novembra 2019 – Potravinárska komora Slovenska (PKS) oceňuje snahu pani poslankyne NR SR Evy Antošovej pomenúvať a predkladať návrhy riešení aj na také dôležité otázky, ako je plytvanie potravinami. Pri zavedení povinnosti darovať charitatívnym organizáciám všetky potraviny, ktorým uplynula doba minimálnej trvanlivosti, a pokiaľ sú bezpečné, však vznikajú mnohé, najmä však praktické problémy. „Pripájame sa k iniciatíve pani poslankyne hľadať riešenia na predchádzanie plytvania potravinami. Navrhujeme však, aby darovanie potravín zostalo naďalej na dobrovoľnej báze, a zároveň aby bol legislatívny návrh najskôr prediskutovaný so všetkými dotknutými stranami, vrátane odborníkov na bezpečnosť potravín a verejné zdravie,“ uvádza Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

Registrácia do exportnej databázy Best Slovak Food

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti možnosť registrácie do exportnej databázy BEST SLOVAK FOOD. Do tejto databázy sa môže prihlásiť každá slovenská potravinárska spoločnosť, ktorá exportuje mimo územia SR alebo má to v svojej dlhodobej stratégií.

PPA získala za Zelenú naftu prestížne ocenenie digitalizácie štátnej správy ITAPA 2019

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) získala sa projekt Zelená nafta prestížne ocenenie za elektronizáciu štátnej správy ITAPA 2019. Spomedzi viac ako 25 prihlásených projektov zaujala odbornú porotu silnou debyrokratizáciou a inovatívnym prístupom s využitím už existujúcich štátnych systémov. Zelená nafta je historicky prvým čisto elektronickým opatrením v agrosektore od vzniku Slovenskej republiky.

Ďalšie   >