English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Aktuálne
 

Zjesť, či nezjesť? Ako správne narábať s potravinami?

Bratislava 7. novembra 2018 - Dátum minimálnej trvanlivosti a Spotrebujte do. Ako sa v tom vyznať? Aby sme zabránili plytvaniu potravinami a ušetrili peniaze, je potrebné správne pochopiť rozdiel medzi týmito dvoma výrazmi.  Podľa vyjadrenia Európskej komisie sa  odhaduje, že obyvatelia Únie ročne vyhodia takmer 89 miliónov ton potravín, ktoré nespotrebujú. Na jedného obyvateľa tak pripadá asi 179 kilogramov vyhodených potravín, pričom dve tretiny z toho sú stále požívateľné. Zodpovednosť za riešenie tohto problému má každý z nás. S dátumami minimálnej trvanlivosti a spotreby sa stretávame každý deň, no nie každý rozumie, čo presne predstavujú. Niektorí ľudia si myslia, že ide o to isté, čo však nie je pravda.

Stretnutie s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky

Dňa  23. októbra sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv, vrátane Potravinárskej komory Slovenska, s členmi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre poľnohospodárstvo a životné prostredie. Predmetom rokovania bol návrh štátneho rozpočtu na rok 2019, návrh zákona o špeciálnom odvode obchodných reťazcov, návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a novela zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov.

Eurokomisár Phil Hogan na Slovensku

V dňoch 17. a 18. októbra sa konala v Bratislave medzinárodná konferencia OECD pod názvom „Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore“, ktorá sa uskutočnila pod záštitou podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Na konferencii vystúpil dňa 18.10. eurokomisár pre pôdohospodárstvo Phil Hogan, český minister zemědelství Miroslav Toman a štátni tajomníci ministerstiev pôdohospodárstva Maďarska a Poľska. Na stretnutí s predstaviteľmi samosprávy zástupca Potravinárskej komory Slovenska Branislav Cvik odprezentoval eurokomisárovi postoj slovenských potravinárov k pripravovanej smernici o nekalých obchodných praktikách.

Výrobcovia nealkoholických nápojov znížia obsah pridaného cukru o ďalších 10 %

V Bratislave, 10. októbra 2018 - Výrobcovia nealkoholických nápojov a minerálnych vôd  na Slovensku sa zaviazali postupne znížiť obsah pridaných cukrov v nápojoch o ďalších 10 % do roku 2020 a prispieť tak k celkovému zníženiu prijatých kalórií z potravín. Iniciatíva reaguje na meniace sa preferencie spotrebiteľov ako aj výzvu Európskej Komisie a členských krajín na koordinovaný prístup k reformulácii a zníženiu obsahu pridaných cukrov v potravinách a nápojoch.


AGROFILM ožíva už 34-krát

Lužianky 1.10.2018 V Nitre sa od 1.10. 2018 do 6.10.2018 koná už  34. ročník  Medzinárodného filmového  festivalu Agrofilm. Tento jedinečný sviatok poľnohospodárov bude opäť plný  filmových dokumentov, chutí a zážitkov. Prináša tematiku poľnohospodárstva, potravinárstva, ochrany prírodných zdrojov a života na vidieku. Každoročnou ambíciou organizátora festivalu Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Nitra – Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Lužiankach je audiovizuálnou a zážitkovou formou osloviť verejnosť aj odborné publikum najnovšími poznatkami vedy, výskumu v tých oblastiach, ktoré  podstatne ovplyvňujú kvalitu nášho života a naše zdravie. Podujatie podporila aj Potravinárska komora Slovenska.

Samosprávy farmárov a potravinárov: očakávame naplnenie sľubov

Bratislava 25.9.2018 Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv, združujúca najväčšie a najreprezentatívnejšie samosprávy poľnohospodárov a potravinárov, očakáva, že verejne deklarované sľuby ohľadom navýšenia štátnej pomoci na rok 2019 pre sektor poľnohospodárstva a potravinárstva, budú naplnené.

Stretnutie PKS s čínskou delegáciou

Dňa 24. septembra 2018 prijal na pôde Potravinárskej komory Slovenska prezident PKS Daniel Poturnay delegáciu z Čínskej ľudovej republiky. Predmetom rokovania bola kvalita a bezpečnosť potravín vyrábaná v obidvoch krajinách, kontrola kvality potravín, ako aj možná spolupráca pri vzájomnom obchode s potravinami.

Odobrenie legalizácie súkromného pálenia alkoholu je pre potravinárov veľkým sklamaním

V Bratislave 20. 9. 2018 Národná rada Slovenskej republiky  schválila kontroverznú novelu tzv. páleničiarskeho zákona - návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára, Eleméra Jakaba a Petra Kresáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov. Jej schválenie je pre potravinárov veľkým sklamaním.

 

Dekan Obchodnej fakulty EU Bratislava Doc. Ing. Štefan Žák, PhD. predsedom Iniciatívy pre férový obchod

Bratislava 17.9.2018 – Predsedníctvo Iniciatívy pre férový obchod jednohlasne zvolilo doc. Ing. Štefana Žáka, PhD., dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, za svojho predsedu. Svojím rozhodnutím prijať predsedníctvo Iniciatívy docent Žák potvrdil, že férové vzťahy v obchodnom svete sú kľúčom pre úspech všetkých strán – dodávateľov, obchodníkov a nakoniec aj samotných zákazníkov.

Pozvánka na školenie k Národnému potravinovému katalógu

Bratislava 28.8.2018: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spustilo prevádzku Národného potravinového katalógu - elektronického nástroja na jednoduchý nákup kvalitných a bezpečných potravín od kvalifikovaných dodávateľov, so zárukou dodržania nastavených štandardov a za ekonomicky najvýhodnejších podmienok. Ministerstvco pripravuje sériu školení zameraných na prezentáciu Národného potravinového katalógu, jeho fungovanie a funkcionality. Školenia sú určené najmä pre pracovníkov, ktorí predaj potravín za spoločnosť realizujú. Tieto školenia sú bezplatné. Školenia budú celodenné v trvaní od 9:00hod. do 17:00hod., vrátane obedu a prestávok s občerstvením.
  <   Predošlé  |  Ďalšie   >