Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Akcie: December 2019
05.12.2019

P o z v á n k a


Vážení členovia Výboru pre legislatívu pri PKS,

dovoľujem si Vás pozvať na rokovanie výboru, ktoré sa uskutoční

 

vo štvrtok 5. decembra 2019 od 13.00 hod.

 

v priestoroch zasadačky PKS, Digital Park III, Einsteinova 19, Bratislava.

Podklady na rokovanie Vám budú zaslané dodatočne.

 

S pozdravom,

 

Jana V e n h a r t o v á, v.r.
predsedníčka Výboru pre legislatívu pri PKS

 

 

Poznámka: Svoju účasť potvrďte prosím len elektronicky na tomto linku.

05.12.2019

P o z v á n k a


Vážení členovia Výboru PKS pre zdravý životný štýl,

dovoľujem si Vás pozvať na rokovanie výboru, ktoré sa uskutoční

 

vo štvrtok 5. decembra 2019 od 15.00 hod.

 

v priestoroch zasadačky PKS, Digital Park III, Einsteinova 19, Bratislava.

Podklady na rokovanie Vám budú zaslané dodatočne.

 

S pozdravom,

 

Lucia   M o r v a i , v.r.
predsedníčka Výboru PKS pre zdravý životný štýl

 

 

Poznámka: Svoju účasť potvrďte prosím len elektronicky na tomto linku.

04.12.2019
 

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti možnosť stretnutia s veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky

 

Termín: 4.12.2019

Miesto: Trnava

.2019_Pozvanka_na_stretnutie_CINA.doc
02.12.2019
 

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti pozvánku na Ústavný seminár - hodnotenie rizika z pesticídov pre RASFF, Nové trendy v potravinárstve

 

Dátum: 2.12.2019

Miesto: Bratislava

Pozv_US_29_11_2019.pdf
02.12.2019
 

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti pozvánku na v poradí 27. medzinárodné obchodno-ekonomické fórum „Rivulus Dominarum“ spojené s rokovaniami firiem a možnosťou propagovať sa formou katalógov a drobných produktov v spoločnom stánku Trnavskej RK SOPK

2019_Pozvanka_firmam_Vietnam_Rivulus.docx