English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Akcie: Október 2018
31.10.2018
 

 

Termín konania: október 2018

Miesto konania: FIS, Štrbské Pleso

 

Hlavnou témou podujatia bude zdravotná bezpečnosť potravín – cesta ovládania rizika, odhad zdravotného rizika a nová legislatíva v oblasti prídavných látok a kontaminantov v požívatinách.

V ďalších prednáškach sú témy týkajúce sa toxikológie, analytických metód, monitoringu a expozícii človeka cudzorodým látkam  pochádzajúcim z potravín.

Slávnostný spoločenský večer bude venovaný jubilantom  a zároveň oceňovaniu významných osobností.

25.10.2018

Zasadnutie Legislatívneho výboru PKS

Dovoľujeme si pozvať Vás na zasadnutie Legislatívneho výboru PKS, ktorý sa uskutoční vo štvrtok, 25.10.2018 o 13:00 hod. v priestoroch zasadačky PKS, Digital Park, Einsteinova 19.
Svoju účasť prosím potvrďte na adresu sekretariátu PKS. V prípade návrhov na body programu prosím kontaktujte riaditeľku PKS.

25.10.2018

Zasadnutie Výboru pre zdravý životný štýl PKS

Dovoľujeme si pozvať Vás na zasadnutie Výboru pre zdravý životný štýl PKS, ktorý sa uskutoční vo štvrtok, 25.10.2018 o 11:00 hod. v priestoroch zasadačky PKS, Digital Park, Einsteinova 19.
Svoju účasť prosím potvrďte na adresu sekretariátu PKS. V prípade návrhov na body programu prosím kontaktujte riaditeľku PKS.

24.10.2018
 

 

Trnavská regionálna komora SOPK organizuje nasledovnú obchodnú misiu:

 

Termín konania: 24.-29. októbra 2018

Miesto:  Toronto, Kanada

Partneri : Zastupiteľský úrad veľvyslanectva SR v Kanade, kancelária Kanadského veľvyslanectva na Slovensku, partnerská obchodná a priemyselná komora v Toronte.

 

Zameranie misie: na nadviazanie obchodnej spolupráce prostredníctvom dvojstranných rokovaní firiem. Obchodné rokovania firiem budú pripravené na základe ich požiadaviek, podľa  ktorých budú vybraní vhodní obchodní partneri na kanadskej strane. Kanadská strana zohľadní  prípadné ďalšie požiadavky slovenských firiem.

 

Bližšie informácie o programe: v priloženej pozvánke

Registrácia: do 31.7.2018 na email: peter.kovar@sopk.sk - zaslaním vyplnenej prihlášky a kooperačného dotazníka, ktoý nájdete v prílohe.

 

Pozvanka-Kanada-Toronto-2018.docx
22.10.2018
 

Bratislavská regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje  pozvať na podnikateľskú misiu do Indonézie, ktorá je plánovaná

v termíne 22. až 31. októbra tohto  roku.

 

Misiu organizujeme na pozvanie Indonézskej obchodnej a priemyselnej komory a pri príležitosti konania 33. ročníkaveľtrhu Trade Expo Indonesia. Počas pobytu v Jakarte sa uskutoční rokovanie na IOPK a prehliadka veľtrhu. Zoznam vystavovateľov si môžte

pozrieť na www.tradexpoindonesia.com. Tento rok sa na veľtrhu bude prezentovať vyše 1000 vystavovateľov. V druhej časti misie je plánovaný

pobyt v Denpasare a okoli (Bali), kde sa tiež uskutoční stretnutie s provinčnou podnikateľskou federáciou.

 

Podrobné informácie a prihláška na misiu sú v prílohe.

 

Uzávierka prihlášok je 31.augusta 2018.

 

S pozdravom

--

Ing.Vladislav Oros

Senior Consultant

Head of Dept. of Foreign Relations

=============================================

Bratislava Regional Chamber SCCI

pozvanka_na_misiu_do_Indonezie.doc
18.10.2018
 

 

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti konferenciu:

„Marketing, ktorý predáva" s niekoľkými  expertmi zo Slovenska aj zo zahraničia.

 

Termín konania: 18. októbra 2018

Miesto konania: Hotel Tatra, Bratislava

Registrácia: link v prílohe

 

Viac info o konferencii a prednášajúcich nájdete v prílohe alebo na webe podujatia: webe www.marketingthatsells2018.sk

 

Marketing_that_sells_konferencia_v_BA.docx
18.10.2018
 

 

Dávame do pozornosti informáciu o Sympóziu k potravinovým alergénom: regulácia, manažment a detekcia, ktoré organizuje CER Groupe, ILVO a FASFC.

 

Termín konania: 18. októbra 2018

Miesto konania: Pacheco Center, Brusel, Belgicko

 

 

Účastnícky poplatok (vrátane obeda) : 121,-€ s DPH.

Registráciu je potrebné vykonať pred 10. októbrom : www.cegroupe.be

 

Organizátori žiadajú účastníkov s prezentáciami o alergénoch, aby ich kontaktovali.

Ďalšie informácie je možné získať na infolnr@cergroupe.be alebo na tel. čísle +32 (0) 84 658 090.

 

Program konferencie

17.10.2018
 

Dovoľujeme si dať do pozornosti konferenciu:

„Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore“, ktorá sa uskutočňuje pod záštitou podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

 

Termín konania: 17.-18. októbra 2018

Miesto konania: DoubleTree by Hilton Hotel, Bratislava

Registrácia: predĺžená do 8.10.2018 - formulár na webe VÚEPP

 

Cieľom konferencie je diskusia a hľadanie optimálnych riešení tvorcov poľnohospodárskych politík, výskumníkov, akademickej obce a podnikateľských subjektov a odbornej verejnosti pri riadení a eliminácie rizika v agropotravinárskom sektore.

 

Viac info o programe, prednášajúcich a registrácii nájdete na linke:

http://www.vuepp.sk/konferencia/

pozvanka_22_8.docx
16.10.2018
 

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti aktuálne prednášky z oblasti dane z pridanej hodnoty so špičkovým lektrom Ing. Minarským.

 

Termín konania: 16. októbra 2018 

Miesto konania:  Agentúra APOLLO, Bratislava

 

Prednášky sú zamerané na aktuálne témy z oblasti DPH a k pripravovanej novelizácii zákona o DPH k 1.1.2019.

 

Viac info a prihlášku nájdete na linke:

https://www.skolenia.net/events/dan-z-pridanej-hodnoty-aktualne-2

16.10.2018
 

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti pozvánku na jesenné Bratislavské spoločenské stretnutie, ktoré tradične pripravila spoločnosť IXTENT v spolupráci so spoločnosťou OpenText, Veľvyslanectvom Kanady na Slovensku a Bratislavskou regionálnou komorou SOPK..

 

Termín konania: 16. októbra 2018 

Miesto konania:  Altitude restaurant, Cesta na Kamzík, Bratislava

 

Bližšie informácie, program a link na registráciu nájdete v prílohe alebo na:  https://bit.ly/2PTr1Um

Registráciu je potrebné uskutočniť do 6.10.2018.

Pozvanka_Bratislava_V4.pdf
11.10.2018
 

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti konferenciu o súťažnom práve, ktorú organizuje Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Termín konania: 11. októbra 2018 

Miesto konania:  Aula UK, Bratislava

 

Bližšie info o konferencii a registrácii účastníkov nájdete v prílohe alebo na stránke: www.antimon.gov.sk

Konf._PMU_SR_a_UK_11-10-2018.pdf
09.10.2018
 

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti konferenciu k zákonu č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti, partnerom ktorej je Bratislavská regionálna komora SOPK.

 

Termín konania: 9. októbra 2018 

Miesto konania: Hotel Holiday Inn, Bratislava

Program: v prílohe

Registrácia: do 3.10.2018 na linke: https://clusterkb.sk/#aktuality
 

Program_konf.-kybernetika.jpg
09.10.2018
 

 

Termín konania: 9. októbra 2018

Miesto:  Praha, Česká republika

 

Registrácia a bližšie informácie:  na linke: https://form.simpleshop.cz/WrYQ/

Pri registrácii v termíne do 8.6.2018 platí zvýhodnené vstupné na konferenciu IFS.

 

Uvedenú akciu pre IFS Management GmgH organizačne zabezpečuje spoločnosť QUALIFOOD s.r.o., ktorá zároveň organizuje 1. IFS konferenciu v Nitre, na Slovensku - v termíne 12.6.2018. Bližšie informácie o konferencii IFS na Slovensku nájdete tiež v sekcii AKCIE, na webe PKS.

09.10.2018
 

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti seminár o transefere inovácií v 2 termínoch, na  ktorých budete informovaní o možnostiach zapojenia sa do pilotného transferu inovácií 4.0 s dotáciou vo forme voucherov.

 

Termín konania: 9. októbra 2018, Žilina a

Termín konania: 10. októbra 2018, Prešov 

 

Pozvánky na obidva semináre sú v prílohe. V prípade Vášho záujmu prosím kontaktujte sa priamo u odborných garantoch, ktorých kontakty sú uvedené na pozvánkach. Kópiu vášho prihlásenia zašlite, prosím na adresu: kovar@sopk.sk

02_Zilina_9.10.2018.pdf
02_Presov_10.10.2018.pdf
03.10.2018
 

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti konferenciu:

„Bulk liquid storage 2018“, ktorá  sa uskutoční v  Španielsku.

 

Termín konania: 3.-4. október 2018

Miesto konania: Cartagena, Španielsko

Registrácia: online v prílohe

 

Počas popoludnia 2. októbra 2018 limitovaní počet účastníkov konferencie získa unikátnu príležitosť navštíviť prístav Cartagena, bez ďalších doplatkov.

Podrobnejšie informácie o konferencii a o možnosti návštevy prístavu nájdete v priloženej pozvánke.

Bulk_liquid_storage_2018.docx
02.10.2018
 

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti pozvánku Úradu pre verejné obstarávanie SR (ÚVO SR) na medzinárodnú konferenciu organizovanú v rámci predsedníctva SR vo V4. Konferencie sa zúčastní aj pani Irmfried Schwimann, zástupkyňa GR Európskej komisie pre vnútroný trh, priemysel a malé a stredné podniky.

 

Termín konania: 2. októbra 2018 od 8.00 hod.

Miesto konania: Aula UK Bratislava

Program: v prílohe

 

Vašu účasť prosím nahláste najneskôr do 20.9.2018 na sekretariát PKS: pks@pks.sk

Program_konf._UVO_SR_02-10-2018.pdf