Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Zdravý životný štýl
Pohyb je vitalita
 
 
Pohybová a telesná aktivita – samozrejmá súčasť života

 

Pohybová a telesná aktivita patrí medzi ovplyvniteľné faktory životného štýlu, je to tzv. „lifestyle“ faktor. Záleží na každom z nás, či bude praktizovať sedavý spôsob života a zvyšovať tak svoje riziko predčasnej chorobnosti, alebo bude viesť aktívny život a pravidelne aplikovať vhodné formy pohybovej aktivity, či už rutinnej – každodennej, rekreačnej, alebo cielenej športovej činnosti s vyššou intenzitou a častejšou frekvenciou.

Pohybom ku zdraviu - Agita mundo

Prečo je pohyb taký dôležitý pre moje zdravie?

Zdroj: Svetová zdravotnícka organizácia