Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Zdravý životný štýl
Pohybová a telesná aktivita – samozrejmá súčasť života

Pohybová a telesná aktivita – samozrejmá súčasť života


Pohybová a telesná aktivita patrí medzi ovplyvniteľné faktory životného štýlu, je to tzv. „lifestyle“ faktor. Záleží na každom z nás, či bude praktizovať sedavý spôsob života a zvyšovať tak svoje riziko predčasnej chorobnosti, alebo bude viesť aktívny život a pravidelne aplikovať vhodné formy pohybovej aktivity, či už rutinnej – každodennej, rekreačnej, alebo cielenej športovej činnosti s vyššou intenzitou a častejšou frekvenciou. Rakovina zďaleka nie je jediným závažným ochorením, pri ktorom pôsobí pohybová aktivita ako prevencia a naopak sedavý život ako riziko. Primerane intenzívny a pravidelne aplikovaný častý pohyb chráni aj proti obezite, cukrovke, vysokému krvnému tlaku, srdcovému infarktu a mozgovej porážke. Najnovším „hitom“ odborných medicínskych spoločností je propagácia primeranej telesnej a pohybovej aktivity na pracoviskách, predovšetkým pre ľudí so sedavým zamestnaním.

„V žiadnom prípade sa netreba spoliehať výlučne na „banálne“ formy fyzickej aktivity, ale treba byť aktívny a cielene ich dopĺňať. K zvýšeniu fyzickej aktivity môže poslúžiť ktorákoľvek cieľavedomá činnosť kostrových svalov, a to aj na pracovisku počas krátkej prestávky,“
na záver hovorí MUDr. P. Minárik.