English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Zaujímavé linky
 
Časopis VÚEPP - Ekonomika poľnohospodárstva

 

Dávame do pozornosti link na archív všetkých vydaných čísiel časopisu: EKONOMIKA POĽNOHOSPODÁRSTVA / ECONOMICS OF AGRICULTURE, ktorý vydáva Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva:

 

http://www.vuepp.sk/ep_archiv.htm

 

V archíve nájdete zaujímavé články venované podpornej politike, ekonomickým aspektom  poľnohospodárstva a potravinárstva, konkurencieschopnosti, ako aj ďalšie zaujímavé príspevky.

DG AGRI: video "CAP - Produce Food"

 

V súvislosti s CAP=SPP (Spoločná poľnohospodárska politika Európy) si dovoľujeme dať členom do pozornosti nasledovný link na animované video "CAP - Produce Food", ktoré vydal sekretariát DG AGRI pri Európskej komisii, s cieľom zdôrazniť úlohu poľnohospodárov pri zabezpečení zásobovania 500 miliónov spotrebiteľov v EÚ zdravými, bezpečnými a cenovo dostupnými potravinami. Video si môžete pozrieť v 2 verziách :

 

1/ v anglickom origináli na linke:

https://www.youtube.com/watch?v=ppB4iYxSVdc


2/ v preklade do slovenského jazyka na nižšie uvedenej linke (dole pod nadpisom: Audiovizuálne materiály – kliknutím na 2. obrázok s názvom videa: „CAP – Vyrábať potraviny“) - dĺžka videa je 01:48 minút:
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/toolkit/index_sk.htm

Elektronický slovník vedeckých pojmov pre oblasť bezpečnosti potravín

 

Dovoľujeme si členom PKS dať do pozornosti publikáciu úradu EFSA, ktorá sa zaoberá viacjazyčným slovníkom vedeckých termínov v oblasti bezpečnosti potravín, ktoré najčastejšie EFSA používa v oblasti komunikácie. Elektronická verzia slovníka obsahuje jednoduché definície viac ako 250 vedeckých pojmom a výrazov. Predmetný slovník ma za cieľ umožniť laickej verejnosti porozumieť zložitým vedeckým pojmom pokiaľ ide o prácu v oblasti komunikácie o riziku. 

Link na slovník:
https://www.efsa.europa.eu/en/glossary-taxonomy-terms

EU Book Shop - EFSA publikácie

 

EFSA zriadila webovú stránku EU Book Shop:

 

http://bookshop.europa.eu/fr/efsa-print-on-demand-publications-2013-cbS7mep2OwlhEAAAE9og8s_hcL/

 

Z tejto stránky si môžete kúpiť alebo voľne stiahnuť publikácie - napr. Príručky z oblasti GMO potravín aj rastlín.

Facebooková stránka "Slovensko v OECD"

Dávame do pozornosti link na facebookovú stránku s názvom "Slovensko v OECD", na ktorej nájdete

najaktuálnejšie informácie z diania v OECD a na Stálej misii SR pri OECD:

 

https://www.facebook.com/Slovensko-v-OECD-471094343328526/

 

Na uvedenom linku môžete FB stránku „olajkovať“ kliknutím na tlačidlo „Páči sa mi to“ alebo sledovať kliknutím na tlačidlo „Sledovať“.

Iniciatíva pre férový obchod

 

Supply Chain Initiative (SCI) je spoločnou iniciatívou, ktorú odštartovalo 8 združení pôsobiacich na úrovni EÚ s cieľom zlepšenia korektnosti obchodných vzťahov v rámci celého potravinárskeho dodávateľského reťazca.

Potravinárska komora Slovenska a Slovenská aliancia moderného obchodu sa hlásia k podpore a vytvoreniu trhového samoregulačného prostredia a spoločne vytvorili Iniciatívu pre férový obchod, ktorá je slovenskou platformou európskej SCI.

 

www.ferovyobchod.sk

Katalóg - potravinársky priemysel a ŽP

 

Dovoľujeme si členom PKS dať do pozornosti nasledovný katalóg ako informatívny materiál, ktorý zostavil Maďarský národný Trading House /Hungarian National Trading House Cls./ pod názvom:

 

„Know-how a technologický transfer v poľnohospodárstve, v potravinárskom priemysle a v ochrane životného prostredia,”

 

Uvedený dokument je k dispozícii v anglickom jazyku na linke:

Know-how and technology transfer in agricultural, food and environmental technologies

 

V prípade, že máte nejaké upresňujúce dotazy týkajúce sa obsahu tohto katalógu, prosím obráťte sa na nižšiu uvedenú kontaktnú adresu Veľvyslanectva Maďarska.

  

Kontakt:

Dr. Ing. Tibor Varga

obchodný  a ekonomický radca

vedúci business centra

 

Veľvyslanectvo  Maďarska

BUSINESS   CENTRUM

811 01  Bratislava,  Sedlárska 3.

Telefon:   2 5441-8801, -8802

Telefax:  2 5441-8805

economy@embhung.sk

 
Ministerstvo Pôdohospodárstva Slovenskej republiky
http://www.mpsr.sk/
Národná sústava povolaní

http://www.sustavapovolani.sk

Národný potravinový katalóg

 

Jednoduchý nákup kvalitných a bezpečných potravín od kvalifikovaných dodávateľov. Umožní to Národný potravinový katalóg. Ide o unikátny elektronický nástroj verejného obstarávania.

  • Unikátny elektronický nástroj verejného obstarávania na jednoduchý nákup kvalitných a bezpečných potravín od kvalifikovaných dodávateľov
  • Menej administratívy, väčší výber potravín, čerstvosť, flexibilitu a pohodlie obstarávania pre verejných obstarávateľov
  • Väčšie možnosti pre lokálnych slovenských producentov potravín
  • Potenciálny dosah až milión ľudí, stravujúcich sa vo verejných inštitúciách,
  • Eliminovanie nebezpečných potravín, ktoré „cestujú cez polovicu zemegule“

www.npkinfo.sk

Národný program podpory poľnohospodárskych výrobkov a potravín

Program označovania výrobkov logom sa zavádza s cieľom uspokojiť požiadavky agropotravinárskeho trhu na bezpečnosť, kvalitu, pôvod a tradíciu príslušných surovín a výrobkov, ako aj s cieľom pravidelnej kontroly dodržiavania schválených podmienok.

http://www.mpsr.sk/kvalita/

Portál Európskej únie

Európska komisia poskytuje túto webovú stránku hlavne za účelom zvýšenia verejného prístupu k informáciám o svojich iniciatívach a politikách Európskej únie vo všeobecnosti. Jej cieľom je poskytovať tieto informácie včas a správne.
http://europa.eu/index_sk.htm

Prehľad ústredných orgánov štátnej správy SR
Prehľad ústredných orgánov štátnej správy a iných úradov SR
Rada pre reklamu

 

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamysú v nej združené subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie – zadávatelia reklamy, reklamné agentúry a klienti. Záujmom týchto subjektov je dodržiavaním pravidiel strážiť dobré meno reklamy. Spoločne prijali Etický kódex – Etické pravidlá reklamnej praxe platné na území SR.

www.rpr.sk

Republiková únia zamestnávateľov

 

Republiková únia zamestnávateľov je najväčšou organizáciou zastupujúcou záujmy podnikateľov a zamestnávateľov v Slovenskej republike. Naši členovia zamestnávajú cca 300 tis. zamestnancov. Svojou produkciou sa podieľajú na tvorbe zhruba 70 %HDP a viac ako 80 % sa podieľajú na exporte Slovenskej republiky.

 

Viac informácií nájdete na www.ruzsr.sk.

Úrad vlady SR
Skoré a relevantné informácie dnes nadobúdajú v každodennom živote osobitný význam. Vláda SR si uvedomuje túto skutočnosť, a preto vám ponúka Informačný servis vlády, ktorým nadväzuje na pozitívne skúsenosti s komunikáciou vlády s občanmi, zástupcami médií, ako aj predstaviteľmi mimovládnych organizácií či súkromného sektora.
http://www.vlada.gov.sk/infoservisplus.php3
V4 - rozšírená členská základňa

Česká Republika
Potravinářská komora České Republiky
www.foodnet.cz


Poľsko
PFPZ - Polska Federacja Producentów Zywnosci
biuro@pfpz.pl
www.pfpz.pl


Maďarsko
EFOSZ - Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége
www.efosz.hu


Rakúsko
FIAA - Fachverband Lebensmittelindustrie
www.dielebensmittel.at


Slovinsko
GZS - Gospodarska Zbornica Slovenije
www.gzs.si

Výsledky monitoringu dietárnej expozície pre ČR

Vážení experti,

 

pre Vašu informáciu si Vám dovoľujem zaslať odkaz na uverejnené výsledky monitoringu dietárnej expozície pre ČR v roku 2016/17.

 

Krásny deň praje

 

Lucia Gabrišová

 

Ing. Lucia Gabrišová

Štátny radca |Odbor bezpečnosti potravín a výživy |Sekcia potravinárstva a obchodu