Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
COVID-19
Ďalšie   >      
Denný prehľad - 20.4.2020

 

 • Dávame Vám na vedomie prehľad opatrení ohľadom obchodu s agropotravinárskymi komoditami prijatých tretími krajinami v súvislosti s COVID-19. Prehľad nájdete na tomto linku.

 

 • Včera vláda schválila Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020-2024. Nájdete ho na tomto linku. Stanovisko Potravinárskej komory Slovenska k PVV nájdete na tomto linku.

 

 • Včera bol vládou SR vymenovaný druhý štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, stal sa ním JUDr. Samuel Vlčan. Stanovisko Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv nájdete na tomto linku.

 

 • Od pondelka 20.04.2020 vstúpia do platnosti aktualizované karanténne opatrenia nájdete ich tu. Vzor potvrdenia o výkone zamestnania nájdete tu.

 

Denný prehľad - 21.4.2020

 •  Dávame Vám na vedomie Záznam zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 15.4.2020. Záznam nájdete na tomto linku.

 

 

 • Prehľad materiálov zaradených na rokovanie 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 20.4.2020 o 13:00 a pokračovaním 22.4.2020 o 14:00 nájdete na tomto linku.

 

 • V súvislosti s COVID-19 pripravuje Európska komisia úpravu svojho plánu rozvrhu práce na rok 2020, ktorý by mala predstaviť 29. apríla. Predpokladá sa, že niektoré termíny v súvislosti s Európskou zelenou dohodou budú posunuté, niektoré však vzhľadom na priority budú uskutočnené ešte v tomto roku. Predpokladané termíny odkladu nájdete na tomto linku.

 

 • Ministri krajín Európskej únie zodpovední za oblasť pôdohospodárstva prijali 16. apríla spoločné stanovisko v súvislosti s aktuálnou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19. Vyhlásenie nájdete na tomto linku.

 

 

Denný prehľad - 27.4.2020

 

 

         Postup je taký, že podnikateľ musí elektronicky požiadať príslušný súd o poskytnutie          dočasnej ochrany, tlačivo by malo zverejniť na svojej stránke ministerstvo spravodlivosti.          Pokiaľ podnikateľ splní podmienky, súd mu bezodkladne poskytne dočasnú ochranu, a to tak,            že vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany, zároveň bude táto skutočnosť zverejnená          v Obchodnom vestníku.

         Pokiaľ podnikateľ nepožiada skôr o ukončenie dočasnej ochrany, táto zanikne 1. októbra          2020.

 

 

 • Dňa 25.4. boli v Zbierke zákonov uverejnené ďalšie právne predpisy súvisiace s COVID-19:

 

 

 • Ministerstvo hospodárstva nás požiadalo o spoluprácu pri identifikácii firiem, ktoré v rámci svojich aktivít vykonávajú činnosť, ktorá sa dotýka alebo súvisí s koronakrízou. Ide o firmy prioritne pôsobiace v oblasti vedy a výskumu, informáciu prosím pošlite na adresu riaditeľky PKS venhartova@pks.sk

 

 

Iniciatívy na podporu odvetvia

 • Potravinárska komora Slovenska spolu s advokátskymi kanceláriami LS Legal, s.r.o., Motúzová & Lacko advokátska kancelária a daňový poradca Ing., JUDr. Peter Huba PhD.  projekt bezplatnej právnej pomoci s názvom Právna pomoc potravinám. Ide o platformu, prostredníctvom ktorej môžete komunikovať s odborníkmi v týchto oblastiach a získať tak rýchlo odpovede na svoje otázky. Projekt je dostupný na stránke help.potraviny slovensko.sk.

 

 • Slovenské pivovary rozbiehajú iniciatívu na pomoc reštauráciám, pivárňam, bistrám či kaviarňam, volá sa Podporsvojpub, viac informácií na tomto linku.

 

 • Skupina právnych kancelárii pripravila vzory právnych dokumentov na právne situácie, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou COVID-19. Bezplatné vzory si môžete stiahnuť na stránke www.pravovruskach.sk .

 

 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vypísalo výzvu pre malé a stredné podniky z celého Slovenska na udržanie zamestnanosti. Pomoc je určená zamestnávateľom, ktorí museli uzatvoriť prevádzku v dôsledku rozhodnutia UVZ alebo zamestnávateľom a SZČO, ktorým poklesli tržby o najmenej 20 % a SZČO, ktoré povinne zatvorili prevádzku alebo obmedzili svoju činnosť (v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu). Výzvu nájdete na tomto linku.

 

 • Potravinárska komora Slovenska a Asociácia hotelov a reštaurácii spustila projekt na presun pracovnej sily z hotelov a reštaurácií do potravinárskych podnikov. V prípade záujmu o zapojenie sa do projektu nás prosím kontaktujte na adrese pks@pks.sk