Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Stanovisko Potravinárskej komory Slovenska k Programovému vyhláseniu vlády SR

Stanovisko Potravinárskej komory Slovenska

k Programovému vyhláseniu vlády SR na roky 2020-2024

 

Bratislava, 19. apríla 2020 :

Potravinárska komora Slovenska (PKS) víta schválenie Programového vyhlásenie vlády SR na roky 2020-2024, s ktorým sa chce Vláda Slovenskej republiky uchádzať o dôveru Národnej rady SR na zajtrajšom rokovaní. Sme veľmi radi, že programové vyhlásenie si dalo za strategický cieľ riešenie potravinovej sebestačnosti Slovenska a zvýšenie podielu domácich potravín. Vláda SR vo svojom programovom vyhlásení zohľadnila veľa strategických priorít na rozvoj výroby potravín na Slovensku, ktoré PKS predstavila ešte v decembri minulého roku. Ide najmä o vypracovanie dlhodobej koncepcie potravinárstva, zahrnutie podnikov spracovateľského priemyslu ako žiadateľov o podporu v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, investície do potravinárstva z európskych a národných zdrojov, podpora finančných nástrojov či zjednodušenie potravinárskej legislatívy s cieľom zjednotiť podmienky spoločného trhu EÚ. Rovnako dôležitý je aj transfer vedomostí na podporu inovácií v potravinárstve, prehodnotenie študijných odborov na stredných a vysokých školách, či vzdelávanie spotrebiteľov.

Negatívnym prvkom pri príprave programového vyhlásenia bolo vynechanie dialógu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi samosprávnymi organizáciami.

„Očakávame, že kľúčové tézy programového vyhlásenia budú do politickej praxe uvádzané už v štandardnom a transparentnom dialógu s organizáciami legitímne zastupujúcimi slovenských poľnohospodárov a výrobcov potravín, ktorí každodenne zabezpečujú výrobu potravín, zamestnanosť a rozvoj vo všetkých častiach našej krajiny“, uviedol Daniel Poturnay, prezident PKS.

PKS je pripravená v plnej miere pomáhať a byť súčinná pri napĺňaní tohto strategického dokumentu odbornými konzultáciami, návrhmi na jeho vykonanie a realizáciu v praxi.20.4.2020