Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Zdravý životný štýl
Všetko o potravinách
 
 
Vyrobené na Slovensku či slovenská potravina? Nejde o totožné pojmy.

Spotrebitelia môžu na obaloch výrobkov nájsť rôzne označenia, ktoré vyjadrujú určitú spojitosť potraviny so Slovenskou republikou, a to výrazmi: "Slovenská potravina", "Vyrobené na Slovensku", alebo "Krajina pôvodu: Slovenská republika". Nemusia to však byť len slovne vyjadrené výrazy, priamo z obalov výrobkov, z marketingových materiálov či letákov sa dozvedáme túto informáciu použitím slovenskej vlajky, prípadne slovenského znaku. Vyššie uvedené výrazy však nemajú rovnaký význam.

Dátum minimálnej trvanlivosti a dátum spotreby

Dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby patrí medzi povinné údaje o potravine (aj k tomu však existujú výnimky). 

 

Čo tieto výrazy znamenajú?

 

Dátum minimálnej trvanlivosti potraviny“ je dátum, do ktorého si potravina, ak je riadne skladovaná, uchová svoje špecifické vlastnosti.

Ak ide o potraviny, ktoré z mikrobiologického hľadiska rýchlo podliehajú skaze a z tohto dôvodu môžu po krátkom čase predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, dátum minimálnej trvanlivosti sa nahrádza dátumom spotreby. Po uplynutí dátumu spotreby sa potravina považuje za nebezpečnú v súlade s článkom 14 ods. 2 až 5 nariadenia č. 178/2002.

Názov potraviny

Oficiálny názov potraviny si nemôžeme zamieňať s obchodným názvom alebo ochrannou známkou, ktorá sa zvyčajne nachádza na prednej strane výrobku. Oficiálny názov potraviny nájdete pri informáciách o zložení potraviny.

 

Názov potraviny upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom.

Do obchodu s lupou? Čo všetko musíme na výrobku uviesť.

Obal výrobku je dôležitý nielen aby zachoval výrobcom garantované vlastnosti potraviny a chránil potraviny pred nežiaducimi vonkajšími vplyvmi, poskytuje však aj priestor na uvedenie informácie o potravine konečnému spotrebiteľovi. 

 

Tieto informácie sa delia na povinné informácie, ktoré musí výrobca uviesť na obale v zmysle príslušných právnych predpisov a na nepovinné informácie, najmä obchodnú značku a grafiku, ktorá má upútať spotrebiteľa v širokej škále výberu potravín na regáloch obchodov.

Aj označovanie potravín má svoje jasné pravidlá

Ako sa vyznať v označovaní potravín? Nuž, aj toto má svoje jasné pravidlá, ktoré platia rovnako pre výrobcu v Írsku, tak aj v Rumunsku (samozrejme Slovensko nevynímajúc).

 

Povedzme si teraz o úplne najzákladnejších pravidlách, ktoré platia o informáciách, ktoré výrobca poskytuje o svojej potravine spotrebiteľovi, ale pozor, nielen na potravinách formou etikety, ale aj akýmikoľvek inými prostriedkami, vrátane nástrojov modernej technológie, ale aj verbálnej komunikácie.

Ako to všetko začalo

Vedeli ste, že potravinárstvo patrí medzi najregulovanejšie odvetvia v Európskej únii?

 

Do roku 2002 však smerovala regulácia len k ochrane voľného pohybu tovaru medzi členskými štátmi (známy prípad likéru Cassis de Dijon, na ktorý sa odvolávajú mnohé právne príručky) a harmonizácií právnych predpisov v oblasti potravinárstva formou smerníc.