Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Zdravý životný štýl
Aj označovanie potravín má svoje jasné pravidlá

Ako sa vyznať v označovaní potravín? Nuž, aj toto má svoje jasné pravidlá, ktoré platia rovnako pre výrobcu v Írsku, tak aj v Rumunsku (samozrejme Slovensko nevynímajúc).

 

Povedzme si teraz o úplne najzákladnejších pravidlách, ktoré platia o informáciách, ktoré výrobca poskytuje o svojej potravine spotrebiteľovi, ale pozor, nielen na potravinách formou etikety, ale aj akýmikoľvek inými prostriedkami, vrátane nástrojov modernej technológie, ale aj verbálnej komunikácie.

 

Informácie o potravinách musia byť:

  • Jasné
  • Presné
  • Nezavádzajúce
  • Nesmú uvádzať spotrebiteľa do omylu
  • Ľahko zrozumiteľné pre spotrebiteľa

Informácie o potravinách nesmú uvádzať spotrebiteľa do omylu:

 

  • pokiaľ ide o vlastnosti potraviny a hlavne jej charakter, identitu, vlastnosti, zloženie, množstvo, trvanlivosť, krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu, spôsob výroby alebo produkcie;
  • pripisovaním takých účinkov alebo vlastností potravine, aké nemá;
  • poukazovaním na to, že potravina má osobitné vlastnosti, aj keď v skutočnosti majú takéto vlastnosti všetky podobné potraviny, najmä konkrétnym zdôrazňovaním prítomnosti alebo neprítomnosti určitých zložiek a/alebo živín;
  • poukazovaním na prítomnosť konkrétnej potraviny alebo zložky na základe vzhľadu, opisu alebo zobrazení, hoci v skutočnosti prirodzene prítomná zložka alebo bežne používaná zložka v tejto potravine sa nahradila inou zložkou.

 

POZOR: Okrem výnimiek ustanovených v práve Únie uplatniteľnom na prírodné minerálne vody a potraviny určené na osobitné výživové účely nesmú informácie o potravinách pripisovať žiadnej potravine takú vlastnosť, že pomáha predchádzať určitej chorobe, liečiť ju alebo vyliečiť, ani sa odvolávať na takéto vlastnosti!!

 

Všetky vyššie uvedené podmienky sa vzťahujú aj na reklamu a prezentáciu potravín, najmä ich tvar, vzhľad alebo obal, použité obalové materiály, spôsob, akým sú upravené, a prostredie, kde sú vystavené.

 

Chcete sa dozvedieť viac? Pozrite si: