Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Zdravý životný štýl
Pohybom ku zdraviu - Agita mundo

Prečo je pohyb taký dôležitý pre moje zdravie?

Pravidelná primeraná pohybová aktivita je jedna z najjednoduchších ciest k zlepšeniu a udržiavaniu vlastného zdravia. Má schopnosť zabrániť vzniku niektorých ochorení, alebo pomáha pri znižovaní problémov napríklad u kardiovaskulárnych chorôb, pri cukrovke, obezite alebo osteoporóze. Pohyb zvyšuje toleranciu na fyzickú záťaž, pomáha redukovať vplyvy stresu, znižuje patologické hodnoty cholesterolu a vysoký krvný tlak. Znižuje riziko vzniku niektorých rakovinových ochorení najmä rakoviny hrubého čreva. Preventívne pôsobí aj proti skorému nástupu a rýchlemu rozvoju viacerých telesných a duševných porúch. Pravidelné športovanie podporuje zdravý rast a rozvoj detí a mládeže. Zvyšuje pocit sebaistoty, dôvery vo vlastné sily a schopnosť niečo dosiahnuť. U dospelých je to zasa návyk, vďaka ktorému sa pohyb stane neodmysliteľnou súčasťou života a z ktorého profitujú aj v pokročilom veku. Pohyb znamená extra dávku úžitku pre zdravie, pre kvalitu života, pre nezávislosť. Týka sa to všetkých ľudí - tých, ktorí si hovoria "zdraví", aj tých, ktorí majú zdravotné (telesné alebo duševné) postihnutie.

Čo to znamená, keď hovoríme o pohybovej aktivite?

Pohybová aktivita je taký pohyb nášho tela, ktorý vedie k výdaju energie (odbúravanie kalórií). Jednoducho povedané - keď sa hýbeme. Keď rezko kráčame, hráme sa, korčuľujeme, upratujeme, tancujeme, chodíme pešo po schodoch. Vtedy vždy robíte niečo pre svoje zdravie.

Ako dlho a ako intenzívne musím cvičiť, aby sa to odrazilo prospešne na mojom zdraví?

Každá pohybová aktivita vo Vás vyvolá dobrý pocit. Odborníci sa zhodujú, že 30 minút primeraného cvičenia má preventívny účinok proti rozvoju rôznych chorôb. Ak to premeníme na kalórie, je to asi 150 kalórií denne. Počítanie kalórií je ale druhoradé. Prvoradé je, či naozaj dokážete cvičeniu venovať denne aspoň pol hodinu. Môžete sa rozhodnúť vystúpiť z autobusu o dve - tri zastávky skôr a prejsť sa domov pešo. Alebo si dvadsať minút zabicyklujete, prípadne tridsať minút zahráte basketbal alebo zatancujete. Ak je akékoľvek cvičenie pre Vás novinkou v dennom režime, začnite pozvoľna, len niekoľkými minútami a postupne zvyšujte až na tridsať minút. Nezabudnite, že pol hodina je práve to minimum, ktoré na Vás bude mať blahodarný účinok. Samozrejme, čím viac času venujete cvičeniu, tým väčší efekt dosiahnete. Základom však stále ostáva vôľa pustiť sa do toho a potom vôľa vydržať.

Je sedavý spôsob života naozaj globálnym zdravotným problémom? Netreba sa najmä v chudobných krajinách venovať iným dôležitejším veciam?

Nedostatok telesného pohybu sa výraznou mierou podpisuje na predčasných úmrtiach, a najrôznejších telesných a duševných chorobách a poruchách. Predbežné údaje zo štúdií Svetovej zdravotníckej organizácie o rizikových faktoroch svedčia o tom, že fyzická nečinnosť alebo sedavý spôsob života patria k desiatim hlavným príčinám úmrtí a poškodení zdravia. 60% - 85% svetovej populácie nedá dostatočný pohyb, ktorý je taký potrebný pre ich zdravie. Sedavý spôsob života zdvojnásobuje riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky, obezity, zvyšuje riziko vzniku rakoviny hrubého čreva, vysokého krvného tlaku, osteoporóze, depresie alebo úzkosti. Rýchle rastúce veľkomestá v rozvojových krajinách, preľudnenie, chudoba, kriminalita, znečistenie ovzdušia, nedostatok parkov, športovísk a bezpečných miest na oddych a rekreáciu - to všetko vytvára atmosféru neistoty a nepokoja, a hlavne obmedzuje možnosti pre šport a pestovanie telesnej kultúry. Dokonca aj vidiecke obyvateľstvo, ktorému ešte donedávna zabezpečoval adekvátnu dávku telesného pohybu spôsob života, sa dnes utieka k nezdravému spôsobu života pri televíznych obrazovkách. Nízkopríjmové a rozvojové krajiny sú v súčasnosti konfrontované s veľmi vysokou incidenciou neprenosných ochorení - spôsobujú až 77% všetkých úmrtí. Počet týchto ochorení neustále stúpa, čo má a bude mať mimoriadne nepriaznivý dosah na zdravotnú starostlivosť, na zdroje, na ekonomiku nielen v danej krajine ale aj v globálnom meradle. Mnohé krajiny, ktorým sa konečne podarilo nájsť účinné prostriedky a metódy proti infekčným chorobám, zrazu čelia novej epidémii neinfekčných ochorení a sú nútené vynakladať obrovské zdroje na ich kontrolu.

Čo sa dá v tejto veci urobiť?

Väčšine neinfekčných ochorení sa dá predchádzať. Či už individuálne alebo celospoločenské aktivity môžu prispievať k ochrane a záchrane ľudských životov. Pravidelné cvičenie je dôležitý krok na ceste ku zdraviu. Dôvod, pre ktorý ľudia nešportujú, však nie vždy väzí len v ich slabej vôli alebo lenivosti. Niekedy je príčinou nedostatok možností športovať - teda dostupnosť vhodných telocviční, ihrísk a iných miest, ktoré spĺňajú zdravotné aj bezpečnostné kritériá. K tomu pristupuje aj nedostatočná informovanosť a vedomosti ľudí o potrebe, význame a užitočnosti cvičenia pre zdravý a kvalitný život. Keď nie sú zdroje na budovanie športovísk pre širokú verejnosť, často sa zanedbáva aj výchova ku zdravému spôsobu života, ku ktorému neodmysliteľne patrí telesný pohyb. Ak štát deklaruje, že podporuje rozvoj telesnej výchovy a športu, musí tak učiniť nielen v rovine politicko-spoločenskej, ale aj v rovine materiálno-technickej a personálnej. Podpora športových aktivít znamená budovanie rekreačných oblastí, starostlivosť o vodu, vzduch, bezpečné a atraktívne turistické trasy a cyklistické chodníky, o celé životné prostredie, v ktorom môže pulzovať čulý športový život. Výchova k pohybovým aktivitám teda nie je záležitosť iba sektoru zdravotníctva a jeho pracovníkov, je to spoločné úsilie všetkých sektorov spoločnosti. Príklady z mnohých krajín ukazujú, že realizácia konkrétnych aktivít a projektov je najúspešnejšia na miestnej, prípadne regionálnej úrovni. Sú to často aj malé nenápadné kroky, ako napríklad víkendové uzavretie ulíc pre motorové vozidlá pozdĺž riek v letných mesiacoch, aby tam ľudia mohli behať, alebo bezplatné požičiavanie športového náradia na ihriskách.

Čo môžem urobiť ja?

Čokoľvek, fantázii sa medze nekladú.... Rezká chôdza, bicyklovanie, tancovanie. V škole a na pracovisku sa tiež dá zacvičiť - zabudnite na výťah a vybehnite po schodoch. Ponaťahujte sa, strečing má blahodarné účinky. Odparkujte auto a choďte pešo. Aj otravné domáce práce si môžete spríjemniť, ak si uvedomíte, že okrem toho, že budete mať uprataný byt alebo pokosenú záhradu, ste odbúrali aj niekoľko prebytočných tukových buniek. Pri sledovaní televízie sa dá skákať na švihadle, stepovať, robiť kliky alebo ťahať na stacionárnom bicykli. Cieľom je, aby ste vo zvolenej činnosti vydržali aspoň tridsať minút.

Ak Vás nič nenapadá, poraďte sa so skúsenejšími priateľmi, susedmi, zájdite po inšpiráciu do niektorého zo športových stredísk alebo sa poraďte s odborníkom.Zdroj: Svetová zdravotnícka organizácia

web: http://www.who.sk/data/dni_zdravia_2002.html