Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Aktuálne
 

Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie a predĺženie Značky kvality

Dovoľujeme si Vás infomovať, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo Výzvu na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie a predĺženie Značky kvality. 

 Výrobcovia, ktorí majú záujem o prihlásenie svojich výrobkov na získanie Značky kvality a výrobcovia, ktorým končí platnosť používania loga Značka kvality a majú záujem o jej predĺženie, môžu svoje žiadosti priebežne posielať

do 30. mája 2020

Stanovisko Potravinárskej komory Slovenska k Programovému vyhláseniu vlády SR

Potravinárska komora Slovenska víta schválenie Programového vyhlásenie vlády SR na roky 2020-2024, s ktorým sa chce Vláda Slovenskej republiky uchádzať o dôveru Národnej rady SR na zajtrajšom rokovaní. Sme veľmi radi, že programové vyhlásenie si dalo za strategický cieľ riešenie potravinovej sebestačnosti Slovenska a zvýšenie podielu domácich potravín. Vláda SR vo svojom programovom vyhlásení zohľadnila veľa strategických priorít na rozvoj výroby potravín na Slovensku, ktoré PKS predstavila ešte v decembri minulého roku. Ide najmä o vypracovanie dlhodobej koncepcie potravinárstva, zahrnutie podnikov spracovateľského priemyslu ako žiadateľov o podporu v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, investície do potravinárstva z európskych a národných zdrojov, podpora finančných nástrojov či zjednodušenie potravinárskej legislatívy s cieľom zjednotiť podmienky spoločného trhu EÚ. Rovnako dôležitý je aj transfer vedomostí na podporu inovácií v potravinárstve, prehodnotenie študijných odborov na stredných a vysokých školách, či vzdelávanie spotrebiteľov.

Domáci producenti to popri výrobkoch zo zahraničia v regáloch obchodov nemajú ľahké. V konkurenčnom boji vyhrávajú často „iba“ vďaka kvalite.

Domáci producenti to popri výrobkoch zo zahraničia v regáloch obchodov nemajú ľahké. V konkurenčnom boji vyhrávajú často „iba“ vďaka kvalite.

 

Zdroj: Hospodárske noviny

Dátum: 16.4.2020

Ignorovaním názoru poľnohospodárov a potravinárov sa potravinová sebestačnosť zvýši len ťažko

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR je rozhorčená z postupu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pri príprave kľúčového dokumentu, akým je Programové vyhlásenie vlády SR pre roky 2020-2024 v oblasti agropotravinárstva. Nečakané odignorovanie názoru piatich relevantných agropotravinárskych samospráv na Slovensku je v príkrom rozpore s ešte nedávnymi vyjadreniami rezortného ministerstva, ktoré chcelo do diskusie o programovom vyhlásení zahrnúť aj zástupcov poľnohospodárov a potravinárov.

Danone a Nutricia podporujú zdravotníkov aj zraniteľné skupiny

BRATISLAVA 14. 04. 2020 - Danone a Nutricia podporili komunity, ktoré najviac pociťujú dopady aktuálnej krízy spojenej so šírením vírusu COVID-19. Tisíce produktov venovali lekárom, sestričkám a záchranárom, na ktorých sa v týchto dňoch všetci spoliehame. Spoločnosti sa taktiež rozhodli podporiť deti v marginalizovaných komunitách a neziskové organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova.

Niektorí výrobcovia výživových doplnkov zneužívajú koronavírusovú epidémiu

Česká a slovenská asociácia pre špeciálne potraviny (ČASP) varuje pred klamlivými informáciami niektorých výrobcov výživových doplnkov, ktoré sa aktuálne predávajú na internete s nepovolenými zdravotnými tvrdeniami, sľubujúcimi údajné liečebné účinky v spojitosti s COVID-19. Tieto prípravky proti koronavírusovému ochoreniu v skutočnosti nemajú liečebný účinok, a upozorňujeme na podvodné a zavádzajúce konanie internetových predajcov.

PodporSvojPub

Bratislava, 7. 4. 2020 - Viac ako 90 % gastro prevádzok na Slovensku je už tretí týždeň zavretých z dôvodu korona bezpečnostných opatrení. Okamžitá strata príjmov a tržieb dostala podniky v oblasti reštauračných a ubytovacích služieb (HORECA sektor)  do ťažkej ekonomickej, dokonca až likvidačnej situácie. Spojiť sily a finančnú pomoc pivovarov, ďalších dodávateľov tohto sektora a zákazníkov vytvára iniciatíva #PodporSvojPub, ktorú práve v týchto dňoch spúšťa Slovenské združenie výrobcov piva a sladu.

 

Kolabuje doprava, čo spôsobuje obrovské problémy v zásobovaní

Poľnohospodári, potravinári a obchodníci vyzývajú kompetentných, hlavne ministra  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a ministra vnútra, aby urýchlene riešili vzniknutú situáciu, ktorá môže skončiť kolapsom v zásobovaní obyvateľstva.

Aj na Slovensku potrebujeme potravinových vlastencov

Slovenskí potravinári volajú po väčšom potravinovom vlastenectve. Národné vlády jednotlivých krajín Európy totiž práve v čase pandemickej situácie prinášajú konkrétne opatrenia na zvýšenie spotreby potravín. Prečo tomu nie je tak aj na Slovensku? Z radov potravinárov a poľnohospodárov  sa ozývajú kritické hlasy a výzva k nevyhnutnej zmene.

Vážme si to najcennejšie, čo máme. Naše zdravie!

Bratislava, 7. apríl 2020 – Zdravie človeka je dar, od ktorého závisí kvalita života, a preto je našou prvoradou úlohou chrániť si ho. Každoročne na 7. apríla pripadá Svetový deň zdravia, ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou.  Okrem fyzického zdravia je veľmi dôležité aj to duševné, pričom udržanie oboch sa nám zdá v týchto chvíľach náročné. Aj v rámci domova si však môžeme urobiť každodennú pohodu a prečkať tieto chvíle v kruhu svojich najbližších, napríklad s chutným jedlom, dobrou kávou, či čerstvým šalátom. Ani v rámci karantény by sme nemali zabúdať na pestrú a vyváženú stravu, dopriať si dostatok vitamínov, energie,  kvalitný pitný režim, či pravidelnú pohybovú aktivitu.

  <   Predošlé  |  Ďalšie   >