Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Máme jedinečnú šancu obnoviť na Slovensku výrobu potravín, aká sa už nebude opakovať

Máme jedinečnú šancu obnoviť na Slovensku výrobu potravín, aká sa už nebude opakovať

 

Bratislava, 26. júna 2020 – V rámci rozpočtu vyčleneného na Fond obnovy Európskej únie máme jedinečnú šancu obnoviť na Slovensku výrobu potravín, aká sa už nemusí opakovať. Investície do výroby potravín sú oblasťou, ktorá popri zdravotníctve, školstve, infraštruktúre, vede a výskume, zasiahne každého jedného obyvateľa tejto republiky. Potravinárstvo bolo dlhodobo finančne poddimenzované, čo sa v súčasnej dobe prejavuje v historicky najväčšom a neustále sa zvyšujúcom negatívnom salde zahraničného obchodu s potravinami. Potravinári majú pritom pripravené konkrétne investičné zámery na modernizáciu, ktoré štát zmapoval ešte v závere minulého roku.

 

Slovenská republika sa musí v najbližších dňoch popasovať s neľahkou úlohou: pripraviť Plán obnovy Slovenskej republiky a predstaviť zámer na použitie významnej finančnej pomoci z Európskej únie. Potravinárska komora Slovenska požaduje, aby časť z týchto finančných prostriedkov bola použitá na obnovu a modernizáciu potravinárskeho odvetvia na Slovensku. Vzhľadom na skutočnosť, že výroba potravín bola dlhodobo na pokraji záujmu predchádzajúcich vlád, sme v rámci Európskej únie na chvoste v objeme potravinárskej výroby, a v niektorých dôležitých komoditách, ako je bravčové mäso, ovocie, zelenina, droždie, jedlé oleje, či spracované ovocie a zelenina, sme závislí od dovozu zo zahraničia. „Mimoriadna situácia, ktorú sme zažili v posledných mesiacoch nám ukázala, aká je dôležitá diverzifikácia priemyslu a rozvoj regiónov. Musíme hľadať spôsoby, ako rozložiť riziko z dopadov ekonomickej krízy a ako vytvoriť dostatok pracovných miest pre našich ľudí na Slovensku. Potravinárska výroba je jedným z riešení, pričom by sme si mali zobrať príklad z iných európskych krajín. Vo viac ako polovici štátov EÚ je potravinárstvo jedným z najväčších zamestnávateľov a najväčším spracovateľským odvetvím, väčším, ako automobilový priemysel,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

 

Potravinári majú tú výhodu, že investičnú potrebu do rozvoja odvetvia majú podrobne zmapovanú. V závere minulého roka si dal štát vypracovať komplexnú informačnú databázu pre účely zefektívnenia potravinárskej výroby*. Do databázy dodalo informácie 251 potravinárskych podnikov, ktoré tvoria 65,47% tržieb z celkového odvetvia. Potravinári potrebujú v rozmedzí 2-5 rokov investovať do svojich podnikov v prepočte na celé odvetvie až 939 miliónov Eur. Pri realizácií plánovaných investícií by sa z odvetvia potravinárstva mohlo stať moderné, inovatívne odvetvie so zníženým dopadom na životné prostredie.

 

Investície do technológie výroby počítajú s robotizáciou, nákupom inovatívnych technológií, automatizáciou, či digitalizáciou. V rámci investícií do produktov sa potravinári plánujú zamerať najmä na reformuláciu potravín, výrobu inovatívnych tradičných výrobkov, fortifikácie výrobkov či vývoj výrobkov pre ľudí trpiacich potravinovými intoleranciami a výrobkov určených na osobitné výživové účely. V rámci energetického hospodárenia majú potravinári zámer realizovať investície do zníženia energetickej náročnosti výroby, obnoviteľných zdrojov energie, napríklad solárny ohrev vody, fotovoltaická výroba elektrickej energie, či využitie odpadového tepla z bioplynových staníc. Aj v oblasti ochrany životného prostredia je potrebné veľké množstvo investícií, či už do výstavby nových čističiek odpadových vôd, dobrých životných podmienok zvierat, ekologizácie obalov – alternatívy plastov, ekologickej likvidácie odpadov, šetrenia vody, či bezobalového ekologického predaja.

 

„Rozumne použitými investíciami do potravinárskeho odvetvia máme šancu nielenže obnoviť výrobu potravín na Slovensku, ale aj dostať sa na európsku úroveň, čo sa týka modernizácie, inovatívnosti a zníženia dopadu na životné prostredie. Významne by sme si pomohli aj pri plnení cieľov, ktoré od členských krajín očakáva Európska únia v rámci stratégií Európska zelená dohoda či Z farmy na stôl. Takúto šancu si nemôžeme dovoliť zahodiť, pretože v najbližších desaťročiach sa už nebude opakovať,“ uzatvára Daniel Poturnay.

 

* Dokument s názvom Vytvorenie komplexnej informačnej databázy, jej spracovanie a vyhodnotenie pre účely zefektívnenia potravinárskej výroby, zlepšenia spracovania poľnohospodárskych výrobkov a zvyšovania konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike vypracovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum. Potravinárska komora Slovenska dokument získala v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov.26.6.2020