Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Na pôde agrorezortu sa uskutočnil poslanecký prieskum k Značke kvality

Na pôde agrorezortu sa uskutočnil poslanecký prieskum k Značke kvality

 

  • Poslancov zaujímalo doterajšie financovanie a postup udeľovania Značky kvality
  • MPRV SR transparentne sprístupnilo požadované informácie
  • Členovia výboru sa zhodli, že slovenské potraviny si zaslúžia väčšiu propagáciu

 

Bratislava, 8. júl 2020 - Na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa dnes uskutočnil poslanecký prieskum iniciovaný Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Hlavnou témou bola Značka kvality – národný projekt podpory slovenských potravín a poľnohospodárskych produktov, ktorý zastrešuje agrorezort.

 

Udeľovanie Značky kvality slovenským potravinárskym a poľnohospodárskym výrobkom sa riadi jasne stanovenými kritériami a podlieha schvaľovaniu odbornou komisiou. Na pôdu MPRV SR sa o tom prišli presvedčiť členovia Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorí na túto tému iniciovali poslanecký prieskum. Zaujímalo ich nielen financovanie, ale aj postup udeľovania Značky kvality predchádzajúcim vedením.

 

MPRV SR od nástupu nového vedenia presadzuje väčšiu transparentnosť a informovanosť o dianí v rezorte. Rovnako je otvorené podnetom, ktoré majú za cieľ zlepšiť alebo sprehľadniť nastavené procesy. Agrorezort sprístupnil členom parlamentného výboru požadované informácie a rovnako im predstavil kritériá a kompletný proces udeľovania Značky kvality.

 

Národný program podpory poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ktorý zastrešuje MPRV SR, funguje od roku 2004. Jeho hlavným cieľom je zviditeľniť potraviny slovenských výrobcov a posilniť tak ich konkurencieschopnosť na domácom trhu. Logo Značky kvality je umiestňované na obaloch produktov a spotrebiteľom umožňuje v obchodoch ľahšie identifikovať potraviny so slovenským pôvodom.

 

Značku kvality udeľuje MPRV SR trikrát ročne na základe verejnej výzvy. Prihlásené produkty musia najskôr prejsť úradnou kontrolou Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, ktorá ako odborný garant zisťuje, či zloženie produktu a celý proces výroby zodpovedá požadovaným kritériám. Následne sú posudzované schvaľovacou komisiou, ktorá uskutočňuje senzorické hodnotenie, posudzuje produkt z hľadiska vizuálneho prevedenia a pod.

 

Značku kvality prvého stupňa môžu získať produkty, na ktorých výrobu bolo použitých aspoň 75 % surovín slovenského pôvodu. Ak ide o potraviny, ktoré nemožno vyrábať bez surovín z dovozu, pretože sú na Slovensku v požadovanej kvalite a množstve nedostupné, podiel domácej suroviny v nich nie je predpísaný. Žiadateľ však v tomto prípade musí podať odôvodnenie, prečo výrobok nespĺňa stanovený podiel.

 

Značku kvality druhého stupňa môžu získať produkty, ktoré okrem spomínaných kritérií disponujú aj nadštandardnými kvalitatívnymi vlastnosťami. Pre oba stupne platí, že všetky fázy výrobného procesu od chovu, resp. pestovania, porážky, spracovania až po zabalenie sa musia uskutočňovať na Slovensku. Pridelenie Značky kvality je bezplatné.

 

Slovenské potraviny si zaslúžia zviditeľnenie a Značka kvality je tým prostriedkom, ktorý k nim dokáže nasmerovať spotrebiteľov. Členovia výboru sa zhodli, že propagácia slovenských potravín bola doposiaľ nedostatočná a žiada si väčší objem finančných prostriedkov. Návrhom je posilniť prezentáciu potravín cez verejnoprávne médiá.

 8.7.2020