Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Seminár o inováciách v potravinárskom odvetví

Dňa 9. júla sa v priestoroch Hotela Plus v Bratislave uskutočnil seminár s názvom Ako naštartovať inovačný potenciál slovenských potravinárov, ktorý zorganizovala Potravinárska komora Slovenska. Seminár bol určený pre zamestnancov potravinárskych spoločností z oddelenia výskumu, marketingu a obchodu, resp. majiteľov potravinárskych firiem. Jeho cieľom bolo informovať potravinárov o svetových trendoch v inováciách potravín, možnostiach zavádzania inovácií v potravinárskej praxi, spolupráci s výskumnými inštitúciami a možnosťami podpory inovácií z národných zdrojov a iných podporných programov.

 

Seminár otvoril prezident Potravinárskej komory Slovenska p. Daniel Poturnay, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil dôležitosť zavádzania inovácií a inovatívnych technológii. Upozornil na výrazný technologický dlh potravinárskych spoločností, kvôli ktorému je slovenský potravinársky priemysel menej konkurencieschopný voči zahraničnej konkurencii. Ján Durec zo spoločnosti McCarter, ktorá úspešne zavádza inovácie do svojej činnosti a získava ocenenia na medzinárodnej aj národnej úrovni, informoval účastníkov seminára o svetových trendoch v potravinách a inovačnom procese v potravinárskom podniku. Profesor Jozef Golian zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity predstavil výskumnú činnosť pre potravinárov, rovnako výskumné témy a technologické kapacity jednotlivých vedeckých inštitúcií. Pán Polovka, riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho, vo svojej prezentácií predstavil spoluprácu s potravinárskymi spoločnosťami a výskumné témy, ktorými sa ústav zaoberá. Rovnako cenné a zaujímavé boli pre účastníkov seminára aj informačné materiály, najmä časopis Trendy v potravinárstve, ktorý výskumný ústav vydáva.

 

V rámci druhého bloku prednášok vystúpil profesor Alexy zo Slovenskej technickej univerzity, ktorý účastníkom prezentoval tému vývoja biodegradovateľných obalov a ich využitie v podnikateľskej sfére. Výsledky práce jeho tímu demonštroval aj ukážkami obalov a neobalových výrobkov, napríklad opätovne použiteľných pohárov a biodegradovateľných obalov. Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru na seminári reprezentovali pán Bobovnický, pán Borza a pani Magulová, ktorí odprezentovali možnosti podpory inovačného potenciálu podnikateľskej sféry z národných projektov a iných podporných programov, ako aj pomoc v rámci portálu inovujme.sk. Na otázky možností uplatnenia inovatívnych potravín v podmienkach obchodu vo svojej prezentácií zodpovedal pán Mudrák, člen predstavenstva Potravinárskej komory Slovenska. S prednáškou o inovačnom procese z pohľadu podnikateľskej sféry vystúpil aj v druhom bloku prednášok pán Durec zo spoločnosti McCarter. Prednáškový blok uzatvorila riaditeľka PKS pani Venhartová s prednáškou o úlohe potravinárskej samosprávy pri podpore inovácii, podpore inovácií a zdieľania úspešných inovatívnych spoločností v rámci Súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska a novej stratégií Európskej komisie Z farmy na stôl z pohľadu dopadov na potravinársky priemysel.

 

Seminára sa zúčastnila aj pani Révaková, riaditeľka odboru obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá vo svojom diskusnom príspevku vyzdvihla pomoc inovatívnym potravinárskym firmám v rámci podpory potravinárov na domácich a zahraničných výstavách, ako aj v rámci projektu Značka kvality SK. Seminára sa zúčastnil aj p. Rybnikár z Najvyššieho súd Slovenskej republiky, jeden zo spoluautorov publikácie Judikatúra vo veciach potravinového práva.

 

„Seminár priniesol veľmi užitočné informácie pre potravinárske podniky z pohľadu možností na inovácie, ich zavádzania do praxe a využitia v rámci podnikateľskej činnosti. Úspešné príbehy potravinárov, ktorí investujú do inovácie svojho portfólia a presadzujú sa aj na zahraničných trhoch, je potrebné čo najviac zviditeľniť a takýmto spôsobom povzbudiť aj ostatné potravinárske firmy. Úloh, ktoré má pred sebou potravinársky priemysel z pohľadu inovácií, je veľa, sme však pripravení využiť všetky dostupné prostriedky na to, aby sme potravinárskym spoločnostiam pomohli zaradiť inovácie do svojej každodennej podnikateľskej činnosti,“ uzatvára Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

 

Seminár bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva hospodárstva SR v rámci dotačného programu na zvýšenie konkurencieschopnosti členov priemyselných klastrových organizácií.

 14.7.2020