Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

48. číslo informačného dvojmesačníka OECD

Vážené dámy, vážení páni,

v prílohe si Vám dovoľujeme zaslať 48. číslo informačného „dvojmesačníka“ Stálej misie SR pri OECD v Paríži „OECD v skratke".
Súčasťou mailu je krátky hodnotiaci dotazník, prostredníctvom ktorého nám môžete zaslať svoje pripomienky. Archív „OECD v skratke“ je vytvorený na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR www.mzv.sk v časti Zahraničná politika/Slovensko v OECD a na webovej stránke misie www.mzv.sk/oecdparis pod názvom OECD v skratke.

Kontaktný e-mail: oecd.paris@mzv.sk.

Kolektív Stálej misie SR pri OECD Paríž24.8.2020