Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná SR legislatíva
Predpis č. 77/2019 Z.z.

Nariadenie vlády 77/2019 Z. z.  z 27. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

 

 

Viac info tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/77/20190315