Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná SR legislatíva
Predpis č. 380/2018 Z.z.

V Y H L Á Š K A Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

 

Viac info tu: 

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/380/ZZ_2018_380_20190101.pdf