Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EU 2018/1621_vykonávacie nariadenie EU_mlieko postupom VO

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1621 z 26. októbra 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/2080, pokiaľ ide o dátum uskladnenia sušeného odstredeného mlieka predávaného postupom verejného obstarávania

 

 

 

Viac info tu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.271.01.0025.01.SLK&toc=OJ:L:2018:271:TOC