English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EÚ/2018/670 - predĺženie platnosti schválenia účinných látok bromukonazol, buprofezín, haloxyfop-P a napropamid

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/670 z 30. apríla 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok bromukonazol, buprofezín, haloxyfop-P a napropamid.

 

Dátum zverejnenia: 3.5.2018

Účinnosť: 20. dňom uverejnenia v Úradnom vestníku.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1525646035007&uri=CELEX:32018R0670