Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Aj na Slovensku potrebujeme potravinových vlastencov

Tlačová správa SPPK

 

Aj na Slovensku potrebujeme potravinových vlastencov

 

Slovenskí potravinári volajú po väčšom potravinovom vlastenectve. Národné vlády jednotlivých krajín Európy totiž práve v čase pandemickej situácie prinášajú konkrétne opatrenia na zvýšenie spotreby potravín. Prečo tomu nie je tak aj na Slovensku? Z radov potravinárov a poľnohospodárov  sa ozývajú kritické hlasy a výzva k nevyhnutnej zmene.

Podpora domácej výroby potravín v európskych krajinách na národnej úrovni je v súčasnej zložitej situácii prioritou. Vidíme to napr. v Chorvátsku, kde všetci verejní uchádzači (najmä v zdravotníctve, armáde a polícii) boli požiadaní, aby uprednostnili domácich výrobcov a obstarali minimálne 60 percent potravín z vlastnej produkcie. Zároveň je štát pripravený zasiahnuť a nakúpiť prebytky mlieka od jeho chorvátskych prvovýrobcov a spracovateľov .

Podpora domácich producentov je citeľná aj v Taliansku. Štát napríklad rozhodol, aby sa v krajine najskôr skonzumovali talianske jahňatá a až v prípade ďalšieho dopytu po mäse môžu Taliani voziť jahňatá z iných krajín. To je aj dôvod, prečo slovenskí chovatelia majú už niekoľko týždňov problém s odbytom kvalitnej a mimoriadne zdravej jahňaciny, ktorú už dlhoročne pred veľkonočnými sviatkami vyvážajú práve do Talianska .

Na Slovensku  sa v posledných dňoch v súvislosti s koronavírusom hovorilo o vytvorení dostatočnej  zásoby potravín pre prípad, že by vypukla mimoriadna situácia v logistike potravinového tovaru v rámci EÚ. Pre média to potvrdila aj Správa štátnych hmotných rezerv, podľa ktorej by sa mali zásoby doplniť. O návrhu mala vláda SR rozhodnúť ešte začiatkom apríla, no nakoniec bol z rokovania stiahnutý. 

Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Potravinárskej komory Slovenska a Únie potravinárov Slovenska nie je dostatočne počuť hlasy slovenských politikov, ktoré by vyzývali ku zvýšenej spotrebe domácich potravín. Je nevyhnutné na všetkých úrovniach v spoločnosti významne podporiť potravinové vlastenectvo tak, aby dlhoročne oslabený potravinársky priemysel na Slovensku bol v súčasnej krízovej situácii dostatočne stimulovaný. V opačnom prípade sa môže stať, že za pár mesiacov už slovenské potraviny jesť nebudeme.  

„Správajme sa rovnako zodpovedne ako okolité krajiny. Navrhujeme, aby štát išiel príkladom a prioritne nakupoval slovenské agropotravinárske výrobky na priamy konzum pre organizácie verejnej a štátnej správy – nemocnice, vojsko, domovy sociálnych služieb, atď. a rovnako aby vykúpil od výrobcov prebytky surovín a hotové potraviny  do Štátnych hmotných rezerv“, uviedol Stanislav Voskár, predseda Únie potravinárov Slovenska.

„Práve slovenskými výrobkami si pomôžeme navzájom – zabezpečíme potraviny pre ľudí, doplníme štátne zásoby pre prípad núdze a zároveň uľahčíme domácim poľnohospodárom a potravinárov odbyt ich výrobkov. Dnes má dvojnásobne platiť, že naše potraviny majú v prvom rade skončiť na slovenskom stole “, dodal Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

Agropotravinársky priemysel nie je len strategickým, ale v čase kríz aj anticyklickým odvetvím národného hospodárstva, keďže potraviny musíme jesť neustále. V roku 2018 v potravinárstve pracovala viac ako 30tisíc ľudí. Odvetvie prináša zamestnanosť aj na vidiek, kde môže vytvoriť nové

 

pracovné príležitosti. Čím viac slovenských potravín skončí na našich stoloch, tým väčší úžitok bude z toho mať aj samotná krajina v podobe odvedených daní a odvodov od agropotravinárskych firiem a ich zamestnancov. Každý jeden ekonomický prínos do štátneho rozpočtu je pritom práve v čase následkov pandémie kľúčovým pre fungovanie krajiny ako takej.

Potravinári sú k tejto téme pripravení aktívne komunikovať s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, s krízovým štábom MPRV SR a aj s Ústredným krízovým štábom SR a predkladať nevyhnutné riešenia, ktoré pomôžu zlepšiť výrobu, odbyt a zásobovanie slovenskými potravinami.8.4.2020