Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Potravinári a hotelieri sa dohodli na vzájomnej spolupráci

Potravinári a hotelieri sa dohodli na vzájomnej spolupráci

 

 

Bratislava 19. marca 2020 – Potravinári a hotelieri sa spojili za dobrú vec – budú spoločne reagovať na problémy, ktoré vyvstali v súvislosti s ochorením súvisiacimi s novým koronavírusom COVID-19.  Prísne opatrenia na zabránenie šírenia pandémie na jednej strane obmedzili ubytovacie a stravovacie zariadenia pôsobiace v cestovnom ruchu, na druhej strane potravinárske podniky zápasia s poklesom počtu pracovnej sily, pričom im narastajú objednávky zo strany obchodnej siete. Potravinárska komora Slovenska sa preto spojila s Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska. Spoločne vytvorili jednoduchý nástroj, ktorým sa budú vzájomne informovať o počte pracovníkov, ktorých majú hotelieri a majitelia reštaurácií k dispozícií a na druhej strane ich spojíme s potravinárskymi podnikmi, ktoré potrebujú pracovnú silu či už do výroby, alebo logistiky.

 

 

Vyzývame preto všetky potravinárske prevádzky, aby nahlasovali počet chýbajúcich kapacít v logistike a vo výrobe a na druhej strane ubytovacie a stravovacie prevádzky, či už hotely, reštaurácie alebo iné zariadenia, aby nahlásili počet zamestnancov, ktorých môžu uvoľniť na prácu v potravinárskych podnikoch. Výhodou je, že zamestnanci v hoteloch a reštauráciách sú držiteľmi zdravotných preukazov, ktoré sú na prácu v potravinárskej výrobe nevyhnutné.

Zároveň zamestnávateľom pomôžeme aj v príprave potrebných dokumentov na právne ošetrenie dočasného pridelenia zamestnancov, aby boli dodržané pracovnoprávne predpisy.

 

Sme veľmi radi, že do spoločnej iniciatívy Potravinárskej komory Slovenska a Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska sa zapojili aj ďalšie organizácie:

Zväz spracovateľov mäsa

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Slovenský mliekarenský zväz

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov

Únia potravinárov Slovenska

a ich členské organizácie.

 20.3.2020