Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Od 1.1.2020 sa znižuje DPH na vybrané potraviny

Národná rada Slovenskej republiky odsúhlasila v septembri návrh skupiny poslancov na zníženie DPH na 10% na vybrané potraviny, s účinnosťou od 1.1.2020. 

 

Právny predpis bol publikovaný v Zbierke zákonov ako zákon č. 318/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Nakoľko dostávame otázky, na ktoré potraviny sa bude znížená DPH uplatňovať, prinášame Vám zoznam týchto potravín.

 

Zoznam odsúhlasených potravín, na ktoré sa bude od 1.1.2020 uplatňovať znížená sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 10% zo základu dane:


0403 - Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao,


0406 - Syry a tvaroh - len ovčia bryndza podľa osobitného predpisu

POZOR: V zmysle § 9 ods. 8 písm. a) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 343/2016 Z. z. o niektorých výrobkoch z mlieka sa jedná o: 

a) ovčiu bryndzu vyrábanú len zo zrejúceho ovčieho hrudkového syra alebo skladovaného ovčieho syra,

Znížená DPH sa neuplatňuje na zmesnú bryndzu podľa § 9 ods. 8 písm. b) vyhlášky.


0409 00 00 - Prírodný med


0701 - Zemiaky, čerstvé alebo chladené


0702 00 00 - Rajčiaky, čerstvé alebo chladené


0703 - Cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená


0704 - Kapusta, karfiol, kaleráb, kel a podobná hlúbovitá zelenina, čerstvé alebo chladené;


0708 - Strukoviny, lúpané alebo nelúpané, čerstvé alebo chladené,


0709 - Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená


0808 - Jablká, hrušky, duly, čerstvé


1905 - Chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky druhu vhodného na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky - len čerstvý chlieb podľa osobitného predpisu a len čerstvé pečivo podľa osobitného predpisu v hmotnosti 40 g až 50 g

POZOR: Z celej tejto skupiny sa znížená DPH uplatňuje v zmysle § 2 písm. c) a i) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách len na čerstvý chlieb a čerstvé pečivo v hmotnosti 40g až 50g, pričom:

c) chlebom je pekársky výrobok s hmotnosťou najmenej 400 g nakyprený kvasom alebo droždím; ak je chlieb krájaný alebo porciovaný, môže mať aj nižšiu hmotnosť,
i) čerstvým pekárskym výrobkom pekársky výrobok, ktorý sa vyrába bez použitia konzervačných látok, bez predpečenia a ponúka sa spotrebiteľovi najneskôr do 24 hodín od upečenia, ak ide o chlieb; ak ide o pečivo, najneskôr do 12 hodín od upečenia,


ex2009 - Šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu) a šťavy zeleninové, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá - len šťavy bez pridaného cukru alebo šťavy s pridaným cukrom maximálne 5 g na 100 ml.
POZOR: Z celej tejto skupiny sa znížená DPH uplatňuje len na šťavy bez pridaného cukru alebo šťavy s pridaným cukrom maximálne 5 g na 100 ml.

 

Úplné znenie zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v aktuálne platnom znení nájdete na linku: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/222/.6.12.2019