Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Potravinári: Slovenskú produkciu potravín dobiehajú nesprávne rozhodnutia z minulosti

Bratislava, 25. marca 2019 – Negatívne saldo zahraničného obchodu s potravinami pokračuje od roku 2015 vo voľnom páde. Zatiaľ čo v potravinárskej produkcii došlo od roku 2015 k výraznému poklesu o 0,735 mld. eur, dopyt po týchto výrobkoch nahradil zvýšený dovoz zahraničných potravín, ktorý od roku 2015 do roku 2017 narástol o 1,216 mld. eur. Zverejnené čísla ohľadom zahraničného obchodu s potravinárskymi výrobkami sú ešte alarmujúcejšie, nakoľko len v roku 2018 sa negatívne saldo medziročne zvýšilo o 19,3% na 1,648 mld. €. Pre rozvoj potravinárskeho priemyslu je dôležitá systémová finančná podpora spracovania potravín, a to vo forme úverového programu, ktorý Potravinárska komora Slovenska navrhla ešte minulý rok.

 

Potravinárska komora Slovenska (PKS) považuje súčasnú situáciu za neúnosnú a vyzýva všetky kompetentné orgány, aby prijali razantné opatrenia na podporu potravinárskej výroby na Slovensku. Slovenský potravinársky priemysel je dlhodobo kapitálovo podfinancovaný v dôsledku nedostatočnej finančnej podpory, ktorá mu mala byť poskytnutá z európskych fondov a spolufinancovania štátu. V roku 2013 však Vláda Slovenskej republiky odsúhlasila presun finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (takzvaného II. piliera) do Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (I. piliera), čím prišiel druhý pilier, z ktorého mal byť financovaný aj spracovateľský priemysel na inovácie a technologickú obnovu, na roky 2014 až 2020 o celkových 459,7 miliónov eur.

 

„Slovenskú produkciu potravín dobiehajú nesprávne rozhodnutia z minulosti.“ uvádza Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska. „Presun finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka spôsobil, že v súčasnosti sme potravinovo nesebestační, závratne narastá dovoz potravín zo zahraničia a slovenskí potravinári prestávajú byť schopní konkurovať zahraničným výrobcom. Zároveň na nás dopadajú dôsledky opatrení Vlády Slovenskej republiky, ktoré zhoršujú podnikateľské prostredie a neúmerne zvyšujú náklady zamestnávateľom.“

 

Potravinári upozorňujú, že aj zvýšenie štátnej pomoci v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre rok 2019 vo forme tzv. Zelenej nafty je opatrením na pomoc prvovýroby, ale nepomôže spracovateľskému priemyslu, ktorý surovinám dopestovaným a dochovaným slovenskými farmármi dáva pridanú hodnotu. Bez potravinárov bude Slovensko krajinou produkujúcou základné poľnohospodárske plodiny, ktoré bude vyvážať do zahraničia a slovenskí spotrebitelia budú konzumovať dovezené potraviny, pričom pridaná hodnota zo spracovania potravín zostane v zahraničí. Potravinársky priemysel má zároveň potenciál priniesť rozvoj aj do najodľahlejších regiónov Slovenska. Pre rozvoj potravinárskeho priemyslu je dôležitá systémová finančná podpora spracovania potravín, a to vo forme úverového programu, ktorý Potravinárska komora Slovenska navrhla ešte minulý rok.

 

„Vláda Slovenskej republiky by mala konečne pochopiť obrovský potenciál potravinárskeho priemyslu, ktorý je v Európskej únií najväčším spracovateľským odvetvím. Za absolútne kľúčové považujeme prijatie úverového programu pre potravinársky priemysel. Potravinárska komora Slovenska je rovnako pripravená predložiť aj ďalšie návrhy opatrení na podporu rozvoja výroby potravín na Slovensku“, uzatvára Daniel Poturnay.

 

_______________________________________________________________________________

 

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií.

Potravinárska komora Slovenska pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

 

Kontakt: Jana Venhartová, riaditeľka, venhartova@pks.sk, +421 903 468 149, +421 2 444 500 4525.3.2019