Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Potravinárska komora Slovenska víta schválenie jasného európskeho rámca o nekalých obchodných praktikách

Tlačová správa

 

Potravinárska komora Slovenska víta schválenie jasného európskeho rámca o nekalých obchodných praktikách

 

Bratislava, 18. marca 2019 – Po mesiacoch intenzívnych diskusií v rámci európskych inštitúcií schválil Európsky parlament v prvom čítaní smernicu o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci. PKS víta prijatie jasných záväzkov inštitúcií EÚ pokračovať vo svojom úsilí vybudovať základy pre udržateľný a účinný poľnohospodársky a potravinový dodávateľský reťazec v Európe.

 

Schválená Smernica je celkovo prvou európskou legislatívou, ktorá poskytuje minimálnu harmonizáciu v boji s nekalými obchodnými praktikami, pričom verejne deklaruje, že v dodávateľsko-odberateľskom reťazci s potravinami nie je miesto pre nekalé praktiky. Smernica predstavuje doplnenie pravidiel, ktoré existujú v určitom smere už vo viacerých členských štátoch EÚ, čím potvrdzuje silu jednotného európskeho trhu s potravinami, ktorý zabezpečuje potraviny pre 500 miliónov spotrebiteľov v členských štátoch Európskej únie. V nasledujúcom období, po nadobudnutí účinnosti smernice, bude dôležitá správna transpozícia prijatej smernice členskými štátmi do ich národných právnych poriadkov.

 

„Potravinárska komora Slovenska víta schválenie smernice, ktorá predstavuje európsky rámec pre národné pravidlá v boji s nekalými obchodnými praktikami v súlade s princípmi voľného trhu. Rovnako oceňujeme, že pripomienka PKS, aby na národnej úrovni mohli byť ochránení všetci dodávatelia potravín bez ohľadu na výšku obratu, bola akceptovaná“, uvádza Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska. V tomto momente je pre dodávateľov dôležité, aby Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorý bude predmetom rokovania na marcovej schôdzi, v súlade novoprijatou európskou smernicou. „Chceme zároveň oceniť aktivitu a iniciatívu slovenského Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré významnou mierou prispelo k tomu, že téme nekalých praktík sa začala venovať na úrovni inštitúcií Európskej únie náležitá pozornosť,“ uzatvára Daniel Poturnay.

 

 

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií.

Hlavným poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj a v neposlednom rade tiež zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl v našom ponímaní predstavuje vyvážená výživa, vyvážený príjem a výdaj energie, fyzická aktivita a zdravie.

Potravinárska komora Slovenska pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002. Táto dobrovoľná organizácia združuje 52 členov, z ktorých 7 sú kolektívni členovia. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

 

Kontakt: Jana Venhartová, riaditeľka, venhartova@pks.sk, +421 903 468 149, +421 2 444 500 4518.3.2019