Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EU_2019/109

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/109 z 24. januára 2019, ktorým sa povoľuje rozšírenie používania oleja zo Schizochytrium sp. ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470

 

 

Viac info tuhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.023.01.0007.01.SLK&toc=OJ:L:2019:023:TOC