Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná SR legislatíva
Predpis č. 343/2018 Z.z.
ZÁKON z 27. novembra 2018, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 
Viac info tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/343/20181205