Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EÚ/2018/576 - TN pre bezpečnostné prvky na tabakové výrobky

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/576 z 15. decembra 2017 o technických normách pre bezpečnostné prvky, ktoré sa aplikujú na tabakové výrobky [oznámené pod číslom C(2017) 8435] (Text s významom pre EHP ).

 

Dávame do pozornosti členom:

Prechodné ustanovenia

1.   Cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktoré boli vyrobené v Únii alebo dovezené do Únie pred 20. májom 2019 a na ktorých sa nenachádza bezpečnostný prvok v súlade s týmto rozhodnutím, môžu zostať vo voľnom obehu do 20. mája 2020.

2.   Tabakové výrobky iné ako cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktoré boli vyrobené v Únii alebo dovezené do Únie pred 20. májom 2024na ktorých sa nenachádza bezpečnostný prvok v súlade s týmto rozhodnutím, môžu zostať vo voľnom obehu do 20. mája 2026.