English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Kto sme

Potravinárska komora Slovenska je dobrovoľným združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu. pokračovanie...

 
Aktuálne
 

Múky bolo tento rok dostatok

Bratislava, 20. september 2019 – Tohtoročná žatva je u našich poľnohospodárov takmer na svojom konci a slovenskí mlynári hlásia, že úroda obilia bola priemerná, jej úroveň bude jemne nad priemerom minulého roka. Lepšiu úrodu hlásia aj viaceré európske krajiny, na čele s Francúzskom a Nemeckom. „Slovensko je dlhodobo sebestačné v objeme úrody základných poľnohospodárskych plodín. Podľa našich mlynárov bude tohtoročná žatva medziročne vyššia na úrovni približne 3,8 percenta. Považujeme to za dobrý signál, avšak v dôsledku sucha má pšenica rekordne nízku objemovú hmotnosť, čo má vplyv na výťažnosť múk a ekonomiku mletia,“ hovorí Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov na tlačovej konferencii SPPK k stave žatvy v roku 2019.

Reštaurácie budú musieť informovať spotrebiteľov o pôvode mäsa

Bratislava, 12. septembra 2019 – Reštaurácie a stravovacie zariadenia budú musieť po novom povinne a zreteľne informovať spotrebiteľov o pôvode mäsa, ktoré použili na prípravu jedál. Prevádzkovatelia tak budú nútení pozorne sledovať, odkiaľ pochádza mäso, ktoré nakupujú. Vyplýva to zo zákona o potravinách, ktorý dnes na svojom rokovaní schválila Národná rada SR. Novela zároveň upravuje povinnosti v súvislosti s dovozom potravín z tretích krajín a prispôsobuje národný zákon európskej legislatíve.

Európska únia zvyšuje transparentnosť hodnotenia bezpečnosti potravín

Bratislava, 6. septembra 2019 – Dnes bol v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnený dôležitý právny predpis, ktorý zásadným spôsobom posilňuje transparentnosť hodnotenia bezpečnosti potravín. Revíziou všeobecného potravinového práva reagovala únia na verejnú polemiku v súvislosti s hodnotením látok ako sú geneticky modifikované organizmy a výrobky na ochranu rastlín, hlavne tých, ktoré obsahujú glyfozát, alebo v súvislosti s potenciálne negatívnym vplyvom niektorých látok na zdravie spotrebiteľov. Jedným z hlavných cieľov nariadenia je aj prispievanie k boju proti šíreniu nepravdivých informácií a ich zdrojov.

Agrorezort strojnásobí podporu na prezentáciu slovenských potravinárov

Bratislava, 20. augusta 2019 – Agrorezort  strojnásobí podporu na prezentáciu slovenských potravinárov na prestížnych výstavách doma aj v zahraničí. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlásila výzvu na preplatenie nákladov na cestovné, ubytovanie, prenájom či postavenie stánku. Agrorezort zvýšil medziročne objem alokovaných prostriedkov až trojnásobne, na 795 000 eur.

Dohoda s krajinami Mercosur: ochrana spotrebiteľov a agropotravinárskeho sektora v Európskej únii by mali byť na prvom mieste

Bratislava, 25. júla 2019: Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR (RPPS SR), združujúca najväčšie a najreprezentatívnejšie samosprávy poľnohospodárov a potravinárov, počas svojho ostatného rokovania  diskutovala aj o politickej dohode - o voľnom obchode MERCOSUR. Podpísala ju  Európska únia so štyri juhoamerickými krajinami Argentínou, Brazíliou, Paraguajom a Uruguajom. Zástupcovia poľnohospodárov a potravinárov sa zhodli na tom, že prioritou Európskej únie by mala byť ochrana spotrebiteľa a agropotravinárskeho sektora v Európskej únií. Členské štáty by okrem týchto aspektov mali pri ratifikácii zvážiť aj dopad na životné prostredie, o ktorého ochranu sa EÚ dlhodobo usiluje.

 

Seminár k zákonu o neprimeraných podmienkach

Dňa 23. júla sa v aule Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR uskutočnil seminár k uplatňovaniu zákona č. 91/2019 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Seminár organizovala Potravinárska komora Slovenska a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Seminára sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorí zúčastneným zástupcom potravinárskych podnikov odpovedali na praktické otázky k uplatňovaniu zákona v praxi.

Usmernenie k propagácií potravín formou letáku

Bratislava, 28. júna 2019: Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo na svojej stránke Usmernenie k aplikácií ust. § 12 ods. 1 písm. q) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov - usmernenie sa týka povinností pri listinnej alebo elektronickej propagácii a marketingu poľnohospodárskych výrobkov a potravín prostredníctvom letáku, reklamného časopisu alebo inej obdobnej formy komunikácie.

Usmernenie je dostupné na tomto linku.

Dvojaká kvalita potravín: Komisia uverejnila štúdiu

Brusel 24. jún 2019: Európska komisia dnes uverejnila výsledky celoúnijnej testovacej kampane týkajúcej sa potravinových výrobkov, z ktorých vyplýva, že niektoré výrobky s rovnakou alebo podobnou značkou majú odlišné zloženie. Zo štúdie, ktorú na základe analýzy takmer 1 400 potravinových výrobkov v 19 krajinách EÚ vypracovalo Spoločné výskumné centrum, interný vedecký a znalostný útvar Komisie, vyplýva, že 9 % porovnávaných výrobkov malo odlišné zloženie, aj keď predná strana ich balenia bola rovnaká. Ďalších 22 % výrobkov s odlišným zložením malo podobnú prednú stranu balenia. Štúdia nepreukázala konzistentný geografický model.

Podiel slovenských potravín na pultoch obchodov už druhý rok mierne rastie, dostali sme sa späť na úroveň roka 2016

Bratislava 12. júna 2019: Potravinárska komora Slovenska uskutočňuje už od roku 2011 prieskum podielu vystavenia slovenských potravín na pultoch obchodov. Podiel slovenských potravín kontinuálne klesal od roku 2011 z hodnoty 50 % na najnižšiu úroveň 37,2 % v roku 2017,  avšak v roku 2019 už druhý rok po sebe mierne rastie a v tohtoročnom prieskume dosiahol úroveň 38,6 %. Aj v roku 2019 sa prieskum uskutočňoval osobným zberom dát prostredníctvom anketárov v 360 predajniach potravinových reťazcov v celej Slovenskej republike. Terénny zber údajov prebiehal v mesiaci marec a apríl 2019 v rovnakých predajniach ako v roku 2018.

Zástupcovia poľnohospodárov a potravinárov rokovali s podpredsedníčkou vlády SR

Bratislava 10. júna 2019 - Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR (RPPS SR), združujúca najväčšie a najreprezentatívnejšie samosprávy poľnohospodárov a potravinárov, v rámci pravidelných stretnutí rokovala s podpredsedníčkou vlády SR a ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielou Matečnou. Predmetom diskusie bolo najmä rozdelenie prostriedkov zo štátneho rozpočtu na podporu poľnohospodárov a potravinárov, štátny rozpočet na rok 2020 a budúca Spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie.

  <   Predošlé  |  Ďalšie   >