English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Kto sme

Potravinárska komora Slovenska je dobrovoľným združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu. pokračovanie...

 
Aktuálne
 

Európski farmári a potravinári: Mali by sme sa vyhnúť Brexitu bez dohody

Bratislava, 14. januára 2019 – Európske organizácie združujúce farmárov a spracovateľov potravín vydali v súvislosti s blížiacim a hlasovaním v Dolnej snemovni britského parlamentu spoločné vyhlásenie, v ktorom zdôraznili dramatické ekonomické dopady Brexitu bez dohody na farmárov, spracovateľov potravín a obchodníkov s agrárnymi komoditami nielen v Európskej únii, ale aj samotnej Veľkej Británii.


Potravinári ocenili najlepšie inovácie a osobnosť potravinárstva

Turčianske Teplice, 13. december 2018 - Potravinárska komora Slovenska (PKS) na valnom zhromaždení v Turčianskych Tepliciach vyhlásila výsledky historicky prvého ročníka súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska. Do súťaže bolo celkovo prihlásených 35 výrobkov. O výhercoch tejto zaujímavej ceny rozhodla odborná komisia. Predstavenstvo  PKS zároveň udelilo ocenenie osobnosť potravinárstva Mariánovi Honzovi za celoživotný prínos k rozvoju potravinárstva v Slovenskej republike.

Potravinári: Máme za sebou turbulentný rok, v budúcom očakávame schválenie úverového programu

Turčianske Teplice, 13. december 2018 – Potravinári majú za sebou turbulentný rok. Skonštatovali to delegáti na valnom zhromaždení Potravinárskej komory Slovenska, ktoré sa konalo tradične v Turčianskych Tepliciach. Po tom, čo sa začiatkom roka dostalo odvetvie pôdohospodárstva na titulné stránky médií a so zástupcami poľnohospodárov a potravinárov sa stretli všetci najvyšší štátni predstavitelia, museli potravinári čeliť zvyšujúcim sa nákladom súvisiacim s nárastom cien energii, vstupných surovín, ale aj mzdových nákladov. Rok 2018 bol bohatý aj na legislatívu priamo zasahujúcu potravinársky priemysel. Prioritou roku 2019 bude pre komoru schválenie úverového programu na podporu investícií do nových technológií.

Výzva na diskusiu s ministrom životného prostredia

Bratislava, 6. 12. 2018 - Problémom v nakladaní s odpadom na Slovensku nie sú len PET fľaše a plechovky, ale recyklácia všetkých materiálov a predovšetkým vysoká miera skládkovania. Európska únia nám predpisuje prísne a ambiciózne recyklačné ciele, na plnenie ktorých neexistuje jednoduché a univerzálne riešenie, a preto podnikatelia prostredníctvom otvoreného listu vyzývajú k odbornej a vecnej diskusii s cieľom hľadať komplexné riešenie a najlepšiu cestu, ako dosiahnuť spoločný cieľ, ktorým je zvýšenie recyklácie a lepšie životné prostredie tak, aby sme splnili všetky stanovené ciele.

Nelegálny predaj mäsa a mäsových výrobkov na Slovensku prekvitá

Bratislava 6. decembra 2018 :  Predaj cez sociálne siete, ambulantný predaj či predaj na trhoviskách – spôsobov, ako uviesť na trh mäso neznámeho pôvodu alebo nelegálne vyrobený mäsový výrobok je v súčasnej dobe neúrekom -  stačí byť trochu kreatívny. Dopady na zdravie spotrebiteľa však môžu byť  tragické. S blížiacimi sa sviatkami narastá aj ponuka tzv. „domácich špecialít“.  Spotrebitelia by však mali byť opatrní - dopady na zdravie spotrebiteľa môžu byť fatálne až tragické. Pred kúpou takéhoto výrobku sa vždy vopred informujte, či má výrobca príslušné povolenia na výrobu a nezabudnite si vždy poznačiť názov a adresu predávajúceho.

Hodnotenie výrobkov prihlásených do súťaže o Cenu PKS

Dňa 19. novembra sa uskutočnilo hodnotenie výrobkov prihlásených do súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska. Odborná komisia zložená zo zástupcov akademickej obce, potravinárskeho výskumu, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a prezidenta PKS posudzovala prihlásené výrobky zo štyroch kritérií, medzi inými výživové hodnoty a senzorické hodnotenie výrobkov. Celkovo bolo do súťaže prihlásených 35 výrobkov od 15 výrobcov potravín. Slávnostné vyhlásenie výhercov súťaže sa uskutoční na valnom zhromaždení PKS dňa 13.12.2018.

Zjesť, či nezjesť? Ako správne narábať s potravinami?

Bratislava 7. novembra 2018 - Dátum minimálnej trvanlivosti a Spotrebujte do. Ako sa v tom vyznať? Aby sme zabránili plytvaniu potravinami a ušetrili peniaze, je potrebné správne pochopiť rozdiel medzi týmito dvoma výrazmi.  Podľa vyjadrenia Európskej komisie sa  odhaduje, že obyvatelia Únie ročne vyhodia takmer 89 miliónov ton potravín, ktoré nespotrebujú. Na jedného obyvateľa tak pripadá asi 179 kilogramov vyhodených potravín, pričom dve tretiny z toho sú stále požívateľné. Zodpovednosť za riešenie tohto problému má každý z nás. S dátumami minimálnej trvanlivosti a spotreby sa stretávame každý deň, no nie každý rozumie, čo presne predstavujú. Niektorí ľudia si myslia, že ide o to isté, čo však nie je pravda.

Stretnutie s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky

Dňa  23. októbra sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv, vrátane Potravinárskej komory Slovenska, s členmi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre poľnohospodárstvo a životné prostredie. Predmetom rokovania bol návrh štátneho rozpočtu na rok 2019, návrh zákona o špeciálnom odvode obchodných reťazcov, návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a novela zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov.

Eurokomisár Phil Hogan na Slovensku

V dňoch 17. a 18. októbra sa konala v Bratislave medzinárodná konferencia OECD pod názvom „Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore“, ktorá sa uskutočnila pod záštitou podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Na konferencii vystúpil dňa 18.10. eurokomisár pre pôdohospodárstvo Phil Hogan, český minister zemědelství Miroslav Toman a štátni tajomníci ministerstiev pôdohospodárstva Maďarska a Poľska. Na stretnutí s predstaviteľmi samosprávy zástupca Potravinárskej komory Slovenska Branislav Cvik odprezentoval eurokomisárovi postoj slovenských potravinárov k pripravovanej smernici o nekalých obchodných praktikách.

Výrobcovia nealkoholických nápojov znížia obsah pridaného cukru o ďalších 10 %

V Bratislave, 10. októbra 2018 - Výrobcovia nealkoholických nápojov a minerálnych vôd  na Slovensku sa zaviazali postupne znížiť obsah pridaných cukrov v nápojoch o ďalších 10 % do roku 2020 a prispieť tak k celkovému zníženiu prijatých kalórií z potravín. Iniciatíva reaguje na meniace sa preferencie spotrebiteľov ako aj výzvu Európskej Komisie a členských krajín na koordinovaný prístup k reformulácii a zníženiu obsahu pridaných cukrov v potravinách a nápojoch.


Ďalšie   >