English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Kto sme

Potravinárska komora Slovenska je dobrovoľným združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu. pokračovanie...

 
Aktuálne
 

PKS k víta podpísanie ministerskej deklarácie

Bratislava, 17. apríla 2019 - Potravinárska komora Slovenska víta podpísanie spoločnej Deklarácie ministrov pôdohospodárstva Českej republiky, Poľska a Slovenskej Republiky  k Smernici o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov po roku 2020, ktoré sa uskutočnilo 15. apríla 2019 v Luxemburgu. „Udržateľnosť prírodných zdrojov a ochrana životného prostredia je dôležitá v rámci celej agropotravinárskej vertikály. Udržateľná výroba lokálnych surovín a využívanie obnoviteľných zdrojov energie prispejú k posilneniu celého agrosektora, zvýšeniu energetickej bezpečnosti, znižovaniu emisií skleníkových plynov, a v konečnom dôsledku k environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti v Európe,“ uviedla Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

Potravinári: Intenzívna verejná diskusia o stave potravinárstva prináša výsledky

V Bratislave, 15. apríla 2019 – Potravinári združení v Potravinárskej komore Slovenska (PKS) na minulotýždňovom valnom zhromaždení bilancovali predchádzajúce obdobie. Zhodnotili, že intenzívna verejná diskusia o stave agropotravinárskeho odvetvia postupne prináša svoje ovocie v podobe vyčlenenia zvýšených finančných prostriedkov pre rezort pôdohospodárstva a prijatia legislatívy dotýkajúcej sa potravinárov, najmä dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Začaté úlohy je však potrebné dotiahnuť do konca, a preto očakávame, že v najbližšej dobe budú predstavené konkrétne oparenia na finančnú podporu potravinárskeho sektora.

Valné zhromaždenie PKS

Bratislava, 11. apríla 2019 - Včera sa v Bratislave uskutočnilo Valné zhromaždenie Potravinárskej komory Slovenska. Delegáti členských organizácií na ňom zhodnotili činnosť komory za uplynulé obdobie, odsúhlasili účtovnú závierku za rok 2018 a plán činnosti na rok 2019, zvolili nových členov Predstavenstva PKS a Dozornej rady a odsúhlasili zmenu Stanov PKS. V závere diskutovali so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o aktuálnej legislatíve dotýkajúcej sa potravinárov.

Zákon o odvode reťazcov definitívne zrušený

Bratislava, 9. apríla 2019 - Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili 4. apríla v druhom a treťom čítaní definitívne zrušenie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Za zrušenie zákona hlasovalo všetkých prítomných 141 poslancov. Zákon o zrušení špeciálneho odvodu bol publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 88/2019 Z.z. a nájdete ho na tomto linku.

Európske inštitúcie sa zhodli na silnejšej regulácií ochrany spotrebiteľa

Brusel, 2. apríla 2019 - Európsky parlament a Rada dosiahli dohodu na silnejšej a lepšej regulácii ochrany práv spotrebiteľa. Uviedla to dnes Európska komisia v tlačovej správe. Po súhlase INCO výboru europarlamentu je takmer na konci snaha presadiť, aby sa skončil predaj rovnako označených potravín či výrobkov s neodôvodneným rôznym zložením v rôznych krajinách EÚ. Členské štáty s kompromisnou podobou nových pravidiel ochrany spotrebiteľa v Únii, ktoré napríklad posilňujú aj ich práva pri nakupovaní na internete či výrazne zvyšujú prípadné pokuty, predbežne veľkou väčšinou súhlasili už na konci marca.

RPPS: oceňujeme vzájomnú diskusiu, na celkové ozdravenie sektora je potrebné splniť ešte veľa úloh

Bratislava 1.4.2019: Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS), združujúca najväčšie a najreprezentatívnejšie samosprávy poľnohospodárov a potravinárov, dnes v rámci pravidelných stretnutí diskutovala s podpredsedníčkou vlády a ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou najmä o podpore potravinárskeho priemyslu a aktuálnom stave riešenia úloh pre prvovýrobu.

Európsky parlament schválil smernicu o jednorazových plastoch

Brusel, 27. marca 2019 - Európska organizácia potravinárskeho a nápojárskeho priemyslu FoodDrinkEurope, ktorej je Potravinárska komora Slovenska členom, berie na vedomie dnešné prijatie smernice o jednorazových plastoch  Európskym parlamentom. Potravinársky a nápojový priemysel je odhodlaný zintenzívniť úsilie o zlepšenie využívania plastov, opätovné použitie a recykláciu, ako aj o maximálne využitie dostupných zdrojov. Členovia FoodDrinkEurope sa usilujú o zlepšenie postupov odpadového hospodárstva v každom štádiu potravinového dodávateľského reťazca, pričom vždy uprednostňujú a zabezpečujú bezpečnosť potravín.

Potravinári: Slovenskú produkciu potravín dobiehajú nesprávne rozhodnutia z minulosti

Bratislava, 25. marca 2019 – Negatívne saldo zahraničného obchodu s potravinami pokračuje od roku 2015 vo voľnom páde. Zatiaľ čo v potravinárskej produkcii došlo od roku 2015 k výraznému poklesu o 0,735 mld. eur, dopyt po týchto výrobkoch nahradil zvýšený dovoz zahraničných potravín, ktorý od roku 2015 do roku 2017 narástol o 1,216 mld. eur. Zverejnené čísla ohľadom zahraničného obchodu s potravinárskymi výrobkami sú ešte alarmujúcejšie, nakoľko len v roku 2018 sa negatívne saldo medziročne zvýšilo o 19,3% na 1,648 mld. €. Pre rozvoj potravinárskeho priemyslu je dôležitá systémová finančná podpora spracovania potravín, a to vo forme úverového programu, ktorý Potravinárska komora Slovenska navrhla ešte minulý rok.

FoodDrink Europe zverejnil nové vydanie príručky k akrylamidu

Brusel, 21. marec 2019 - Európska organizácia zastupujúca potravinársky a nápojársky priemysel FoodDrink Europe dnes zverejnila pätnáste vydanie príručky k akrylamidu - Acrylamide Toolbox, v ktorom zohľadnila posledný vedecký a technologický  vývoj. Aktualizácia príručky je aktuálna vzhľadom na nadobudnutie účinnosti Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/2158, ktorým sa stanovujú opatrenia na minimalizáciu množstiev akrylamidu a jeho referenčné hodnoty v potravinách. Odráža viac ako 15 rokov spolupráce medzi potravinárskym a nápojovým priemyslom a orgánmi Európskej únie a ukazuje pokračujúci záväzok priemyslu skúmať spôsoby tvorby akrylamidu a intervenčné kroky na zníženie jeho množstiev.

RIS Fellowships - stáž pre študentov v potravinárskych podnikoch

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti stáží študentov v potravinárskych podnikoch cez program EIT Food Hub- RIS Fellowships, ktorý je určený pre spoločnosti pôsobiace v agropotravinárskom sektore.

EIT Food je jednou z najväčších a najvýznamnejších iniciatív súvisiacich s potravinami na celom svete. Ako znalostné a inovačné spoločenstvo (ZIS) Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) EIT Food spája partnerov z vedúcich podnikov, univerzít a výskumných centier v Európe. Je to transformátor európskeho potravinárskeho systému zameraný na ľudí a zdroje, ktorý poháňa dôveru spotrebiteľov a zlepšuje globálne zdravie.

Ďalšie   >