Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Kto sme

Potravinárska komora Slovenska je dobrovoľným združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu. pokračovanie...

 
Aktuálne
 

Potravinári opäť ukázali, že v inováciách môžeme patriť k európskej špičke

Bratislava 16. december 2019 – Potravinárska komora Slovenska zorganizovala druhý ročník súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska. Potravinárske podniky sa uchádzali svojimi výrobkami o víťazstvo v šiestich kategóriách, ukázali svoje schopnosti a nadšenie pre potravinársky sektor, pochválili sa svojim príbehom. Odborná porota to mala tento rok zase o čosi ťažšie, pretože do súťaže bol prihlásený dvojnásobný počet výrobkov oproti minulému roku. PKS okrem hodnotenia produktov udelila ocenenie aj Začínajúcemu potravinárovi a Osobnosti potravinárstva.

Valné zhromaždenie PKS

Dňa 12. decembra 2019 sa v Turčianskych Tepliciach uskutočnilo Valné zhromaždenie PKS, ktorému korunovalo slávnostné udeľovanie ocenení výhercom sútaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska za rok 2019. Valného zhromaždenia sa zúčastnila aj podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva pani Gabriela Matečná, ako aj ďalší hostia z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ďalších zamestnávateľských organizácií. 

Potravinári reagujú na avizovanú Európsku zelenú dohodu dokumentom s dobrovoľnými záväzkami

Brusel, Bratislava: 11. decembra 2019 – Európska organizácia združujúca potravinársky a nápojový priemysel FoodDrink Europe dnes vydala dokument o ceste potravinárskeho a nápojového priemyslu k trvalo udržateľným potravinovým systémom. Robí tak v súvislosti s očakávaným vydaním Európskej zelenej dohody (European Green Deal). Cieľom tohto orientačného dokumentu je pripraviť pôdu pre udržateľnú budúcnosť so silnejším prepojením medzi potravinami, ľuďmi a planétou, a zároveň vydávať odporúčania pre opatrenia EÚ v oblasti potravinovej bezpečnosti a udržateľnosti.

Od 1.1.2020 sa znižuje DPH na vybrané potraviny

Národná rada Slovenskej republiky odsúhlasila v septembri návrh skupiny poslancov na zníženie DPH na 10% na vybrané potraviny, s účinnosťou od 1.1.2020. Právny predpis bol publikovaný v Zbierke zákonov ako zákon č. 318/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisovNakoľko dostávame otázky, na ktoré potraviny sa bude znížená DPH uplatňovať, prinášame Vám zoznam týchto potravín.

Potravinárska komora Slovenska predstavuje strategické priority na rozvoj potravinárstva

Bratislava, 2. decembra 2019 – Potravinárska komora predstavuje strategické priority na rozvoj výroby potravín na Slovensku. Vzhľadom na upadajúce spracovateľské potravinárske odvetvie, ktoré sa čoraz markantnejšie prejavuje v znižovaní konkurencieschopnosti slovenských potravinárov, nízkom podiele domácich potravín na pultoch v maloobchode a neustále sa zvyšujúcom negatívnom salde zahraničného obchodu s potravinárskymi výrobkami, navrhla PKS strategické priority v ôsmich kľúčových oblastiach. Tieto priority by si mali osvojiť budúce vlády a mali by ich aplikovať v prijímaných opareniach a príslušnej legislatíve.


Konzumujeme výrazne menej chleba

Bratislava, 4. decembra 2019 – Máme historicky najnižšiu spotrebu chleba na jedného obyvateľa. Podľa údajov Štatistického úradu SR jeden Slovák v roku 2018 skonzumoval 34,5 kilogramu chleba, pričom na prelome milénia, v roku 2000, bola spotreba na jedného človeka vyše 50 kilogramov. V osemdesiatych rokoch minulého storočia to bolo dokonca okolo 70 kilogramov, čiže oproti súčasnosti je pokles až dvojnásobný. „Za neustálym poklesom vidíme nové trendy v stravovaní, veľmi široký sortiment v ponuke pekárenských výrobkov, ale napríklad paradoxne aj zvyšujúcu sa kúpnu silu obyvateľstva,“ hovorí o faktoch Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

Dvojmesačník OECD_45.

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti 45. číslo informačného „dvojmesačníka“ Stálej misie SR pri OECD v Paríži, súčasťou ktorého je krátky hodnotiaci dotazník.


Ceny mäsa a mäsových výrobkov budú zase rásť

Bratislava 27.novembra 2019 : Bravčového mäsa je v EÚ akútny nedostatok. V dôsledku prepuknutia epidémie afrického moru ošípaných v ázijských krajinách, ale i v EÚ sa prudko zvýšil dopyt týchto krajín po bravčovom mäse, čo dlhodobo spôsobuje kontinuálny rast jeho ceny. Od začiatku roka sa jedná o nárast ceny jatočne upravených bravčových polovíc takmer o 45 %.

Potravinári aj obchodné reťazce chcú kultivovať obchodné vzťahy aj naďalej

Bratislava, 25. novembra 2019 – V nadväznosti na oznámenie Európskej iniciatívy dodávateľského reťazca (European Supply Chain Initiative) o ukončení aktivít ku koncu roku 2019, týmto Potravinárska komora Slovenska a Slovenská aliancia moderného obchodu ako členovia slovenskej Iniciatívy pre férový obchod vyjadrujú svoje rozhodnutie pokračovať v národnej iniciatíve. Dodávatelia aj odberatelia potravín majú záujem aj naďalej v Slovenskej republike podporovať samoreguláciu a kultivovať dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Obe zakladajúce združenia sú zároveň pripravené aktivity slovenskej Iniciatívy pre férový obchod ďalej rozvíjať.  

Publikácie OECD

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti možnosť objednať si vybrané publikácie, ktoré vydala OECD a jej pridružené agentúry

 

Viac informácií v prílohe.


  <   Predošlé  |  Ďalšie   >