English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Kto sme

Potravinárska komora Slovenska je dobrovoľným združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu. pokračovanie...

 
Aktuálne
 

RPPS: dvojakú kvalitu porazíme podporou domácej produkcie

Bratislava 22.5.2019: Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS), združujúca najväčšie a najreprezentatívnejšie samosprávy poľnohospodárov a potravinárov diskutovala o súčasnej situácii v agropotravinárskom odvetví. Skonštatovala, že najlepším bojom proti dvojakej kvalite potravín je maximálna podpora domácej produkcie. Je potrebné zastaviť narastajúce negatívne saldo zahraničného obchodu s potravinami, ktoré za rok 2018 dosiahlo historické maximum najmä pre zvyšujúci sa dovoz zahraničných potravín. Preto očakávame, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v najbližšej dobe predstaví konkrétne opatrenia na transparentné rozdelenie 80 miliónov eur, ktoré agrorezort získal na podporu poľnohospodárov a potravinárov.

Slovenské bitúnky majú obavu o svoju povesť

Bratislava 21. mája 2019: Škandál schváleného poľského bitúnku, ktorý v nočných hodinách nelegálne vykonával svoju činnosť a mäso z chorých zvierat distribuoval po celej EU rezonuje na Slovensku dodnes avšak v inej podobe. Otvoril Pandorinu skrinku v podobe spoločenskej diskusie ako nakladať s chorými či zranenými hospodárskymi zvieratami. Na jednej strane sú chovatelia, ktorí denne musia riešiť otázku ako naložiť s chorými či zranenými zvieratami. Na na druhej strane sú slovenské bitúnky, ktoré sa boja takéto zvieratá prijať, aby si nezničili dobré  meno, pretože budú označené, že umiestňujú na trh mäso z chorých zvierat.

Presaďme, aby sa priemysel stal jadrom budúcnosti EÚ

Bratislava, 3. mája 2019 - Potravinársky priemysel je v rámci spracovateľského priemyslu najväčším odvetvím Európskej únie a najväčším zamestnávateľom. Aj preto sa Potravinárska komora Slovenska pridala ku spoločnej výzve priemyselných združení určenej hlavám štátov a vlád, aby sa priemysel stal jadrom budúcnosti Európskej únie. Táto výzva je veľmi aktuálna v tomto období, keď nás čaká voľba zástupcov Slovenskej republiky do budúceho Európskeho parlamentu.


Spúšťame druhý ročník súťaže o Cenu PKS

Bratislava, 1. mája 2019 - Po úspešnom prvom ročníku vypisuje Potravinárska komora Slovenska druhý ročník súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska. Súťaž je otvorená pre potravinárske podniky pôsobiace v Slovenskej republike, ktoré môžu prihlásiť svoje inovatívne výrobky, inovatívne technológie, inovácie v rámci potravín na osobitné výživové účely, či reformulované výrobky. Začínajúci potravinári sa môžu pochváliť svojim inšpiratívnym príbehom. Zároveň prijímame nominácie do kategórie Osobnosť potravinárstva. Pravidlá súťaže, prihlášky do súťaže, ako aj víťazov prvého ročníka súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska nájdete na tomto linku

Kofola obnovila výrobu obľúbenej slovenskej minerálky Kláštorná

Spoločnosť Kofola zavŕšila proces opätovného spustenia výroby tradičnej minerálnej vody Kláštorná, ktorú kúpila v júni 2018. Uvedením Kláštornej Kalcia na slovenský trh chce zopakovať úspešný príbeh, ktorý kedysi začala písať s polozabudnutou Kofolou.

 

PKS víta podpísanie ministerskej deklarácie

Bratislava, 17. apríla 2019 - Potravinárska komora Slovenska víta podpísanie spoločnej Deklarácie ministrov pôdohospodárstva Českej republiky, Poľska a Slovenskej Republiky  k Smernici o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov po roku 2020, ktoré sa uskutočnilo 15. apríla 2019 v Luxemburgu. „Udržateľnosť prírodných zdrojov a ochrana životného prostredia je dôležitá v rámci celej agropotravinárskej vertikály. Udržateľná výroba lokálnych surovín a využívanie obnoviteľných zdrojov energie prispejú k posilneniu celého agrosektora, zvýšeniu energetickej bezpečnosti, znižovaniu emisií skleníkových plynov, a v konečnom dôsledku k environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti v Európe,“ uviedla Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

Potravinári: Intenzívna verejná diskusia o stave potravinárstva prináša výsledky

V Bratislave, 15. apríla 2019 – Potravinári združení v Potravinárskej komore Slovenska (PKS) na minulotýždňovom valnom zhromaždení bilancovali predchádzajúce obdobie. Zhodnotili, že intenzívna verejná diskusia o stave agropotravinárskeho odvetvia postupne prináša svoje ovocie v podobe vyčlenenia zvýšených finančných prostriedkov pre rezort pôdohospodárstva a prijatia legislatívy dotýkajúcej sa potravinárov, najmä dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Začaté úlohy je však potrebné dotiahnuť do konca, a preto očakávame, že v najbližšej dobe budú predstavené konkrétne oparenia na finančnú podporu potravinárskeho sektora.

Valné zhromaždenie PKS

Bratislava, 11. apríla 2019 - Včera sa v Bratislave uskutočnilo Valné zhromaždenie Potravinárskej komory Slovenska. Delegáti členských organizácií na ňom zhodnotili činnosť komory za uplynulé obdobie, odsúhlasili účtovnú závierku za rok 2018 a plán činnosti na rok 2019, zvolili nových členov Predstavenstva PKS a Dozornej rady a odsúhlasili zmenu Stanov PKS. V závere diskutovali so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o aktuálnej legislatíve dotýkajúcej sa potravinárov.

Zákon o odvode reťazcov definitívne zrušený

Bratislava, 9. apríla 2019 - Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili 4. apríla v druhom a treťom čítaní definitívne zrušenie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Za zrušenie zákona hlasovalo všetkých prítomných 141 poslancov. Zákon o zrušení špeciálneho odvodu bol publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 88/2019 Z.z. a nájdete ho na tomto linku.

Európske inštitúcie sa zhodli na silnejšej regulácií ochrany spotrebiteľa

Brusel, 2. apríla 2019 - Európsky parlament a Rada dosiahli dohodu na silnejšej a lepšej regulácii ochrany práv spotrebiteľa. Uviedla to dnes Európska komisia v tlačovej správe. Po súhlase INCO výboru europarlamentu je takmer na konci snaha presadiť, aby sa skončil predaj rovnako označených potravín či výrobkov s neodôvodneným rôznym zložením v rôznych krajinách EÚ. Členské štáty s kompromisnou podobou nových pravidiel ochrany spotrebiteľa v Únii, ktoré napríklad posilňujú aj ich práva pri nakupovaní na internete či výrazne zvyšujú prípadné pokuty, predbežne veľkou väčšinou súhlasili už na konci marca.
  <   Predošlé  |  Ďalšie   >