Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
07.07.2020
Výbor pre obchod a konkurencieschopnosť

Vážení členovia PKS,

 

dovoľujem si Vás pozvať na zasadnutie Výboru pre obchod a konkurencieschopnosť,

ktoré sa uskutoční

 

 

v utorok 7. júla 2020 od 13.00 hod.

v priestoroch zasadačky PKS, Digital Park III, Einsteinova 19, Bratislava.

 

 

 

 

Návrh programu:

  1. Zákon č. 91/2019 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami – diskusia k aplikácií zákona v praxi a príprava stanoviska PKS
  2. Smernica č. 2019/633 o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci – informácia o smernici a jej dopade na slovenský zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

 

 

S pozdravom,

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Drahomír   B o š a n s k ý, v.r.

                                                                                                                    Predseda výboru