Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
05.06.2020
Pozvánka_Ústavný seminár
 

V súvislosti so zmierňovaním opatrení Vás po dlhšej prestávke pozývame na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 5.6. o 9:00 h. v zasadačke VÚP na 8. poschodí.

Prednášky:            

  1. Ing. Elena Belajová: Výskyt mykotoxínov v detských výživách slovenskej produkcie

    2. Ing. Janka Koreňová, PhD. – Mgr. Tereza Cabicarová, PhD. – RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc: Moldavská bryndza

                            3. Ing. Jana Minarovičová, PhD. – Mgr. Adriana Véghová, PhD. - Ing. Eva Kaclíková, CSc.:

                           Nekultivačná detekcia Listeria monocytogenes v syroch s využitím imunoseparácie

 

                    
Vstup na seminár je možný pri dodržaní  všetkých usmernení hlavného hygienika SR v súvislostí s opatreniami so zabránením šírenia nebezpečného vírusu COVID-19 (prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk, dodržanie rozostupu 2 m medzi osobami).

Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozv_US_5_6_2020.pdf