Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
16.09.2020
Konferencia 5th iMEKO FOODS
 

Vážené expertky,

Vážení experti,

 

v dňoch 16.-18. septembra 2020 sa v Prahe v Českej republike uskutoční konferencia 5th IMEKO FOODS Metrology for Sustainable Food Production. Počas piateho ročníka konferencie budú vedci, priemysel a odborníci realizujúci kontrolu potravín a nutričné štúdie prezentovať a diskutovať o nových metódach merania, analytických metódach a zariadeniach, referenčných materiáloch, neistote merania, integrácii a zdieľaní údajov na podporu analýz potravín.

 

Organizátori- Česká zemědělská univerzita v Prahe, spolu s IMEKO TC 23, pozývajú vedcov, doktorandov, zdravotníckych odborníkov, orgány úradnej kontroly potravín, laboratóriá pre kontrolu potravín a taktiež priemysel, aby prediskutovali a prezentovali svoje zistenia o metrológii potravín a výživy.

 

Zaregistrovať sa môžete na webovej stránke konferencie, kde sa nachádzajú aj termíny na registráciu a registračné poplatky.

 

Abstrakt môžete zaslať v termíne do 15. mája 2020 mailom na info@imekofoods.cz.   Požiadavky na zaslanie abstraktu nájdete na webovej stránke konferencie.

 

Viac informácií o konferencii vrátane predbežného vedeckého programu nájdete na webovej stránke konferencie.

 

 

S pozdravom

 

 

MUDr. Katarína Kromerová