Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Potravinári: Zahraničné privátky vytláčajú z pultov značkové výrobky

Potravinári: Zahraničné privátky vytláčajú z pultov značkové výrobky

 

Bratislava 7. novembra 2019: Potravinárska komora Slovenska uskutočňuje už od roku 2013 prieskum podielu vystavenia privátnych značiek potravín na pultoch obchodov. Podiel privátnych značiek dosiahol v roku 2019 najvyšší podiel za posledných sedem rokov, t.j. 25,3 %, pričom oproti roku 2018 narástol o 1,3 p.b.. Z porovnania oproti roku 2015 vyplýva, že podiel zahraničných privátnych značiek narástol až o 5 p. b., pričom zahraničné privátne značky vytláčajú z pultov obchodov značkové potraviny.

 

Potravinárska komora Slovenska aj v roku 2019 uskutočnila prostredníctvom agentúry Go4insight, ktorá je preferovaným partnerom agentúry GfK v Slovenskej republike, prieskum vystavenia privátnych značiek obchodných reťazcov na pultoch v maloobchode. Prieskum uskutočňuje už od roku 2013, pričom kvôli relevantnosti dát používa stále rovnakú metodológiu. Aj v roku 2019 sa prieskum uskutočňoval osobným zberom dát prostredníctvom anketárov v 360 predajniach potravinových reťazcov v celej Slovenskej republike. Terénny zber údajov prebiehal v mesiaci marec a apríl 2019 v rovnakých predajniach ako v roku 2018.

 

Podľa výsledkov prieskumu dosiahol podiel vystavenia privátnych značiek v roku 2019 úroveň 25,3 %, čo je medziročne nárast o 1,3 percentuálne body v porovnaní s rokom 2018.

 

Dlhodobé merania od roku 2013 ukazujú, že podiel vystavenia privátnych značiek od roku 2014 kontinuálne narastá, a to až o 6,6 percentuálneho bodu oproti roku 2019.

„Je veľmi smutné, že podiel zahraničných privátnych značiek rastie na úkor značkových potravín,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska. „Za značkovými výrobkami je dlhoročné budovanie lojality spotrebiteľov, pričom výrobcovia značkou garantujú kvalitu výrobkov s osvedčenými receptúrami, kvalitnými surovinami a v neposlednom rade aj vlastným úspešným príbehom. Zároveň si uvedomujú zodpovednosť za svoje výrobky, pretože o dôveru spotrebiteľa môžu prísť veľmi rýchlo. Privátne značky domácich výrobcov a ich produkciu nielenže nepodporujú, ale naopak pomáhajú ich likvidácií.“

 

Ako vyzerá zastúpenie privátnych značiek v jednotlivých obchodných sieťach?

 

Najväčšie zastúpenie privátnych značiek na pultoch v maloobchode má už tradične reťazec LIDL (56 %), nasleduje Kaufland (23%)COOP Jednota (23%), najnižší podiel privátnych značiek je v reťazci CBA (13 %). Medziročný nárast podielu privátnych značiek bol zaznamenaný v reťazci COOP Jednota a Tesco, v ostatných reťazcoch podiel medziročne poklesol, alebo bol stabilný.

Z hľadiska typu predajní sú najviac zastúpené privátne potraviny v diskontných predajniach a veľkoskladoch (50%). V ostatných predajných formátoch je podiel stabilný na úrovni 17-21%.

 

Podiel privátnych potravín na predajných pultoch vybraných obchodných reťazcov:

 

                                                     Rok 2019             Zmena oproti roku 2018

COOP Jednota                              23 %                                 + 3 p. b.

CBA                                              13 %                                 - 3  p. b.

Billa                                               17 %                                    0 p .b.

TESCO                                         18 %                                 + 1 p. b.

Kaufland                                        23 %                                    0 p .b.

Metro                                            14 %                                    0 p .b.

Lidl                                                56 %                                 - 3  p. b.

 

 

Ako vyzerá podiel privátnych značiek v jednotlivých kategóriách potravín?

 

Najvyšší podiel zastúpenia privátnych výrobkov na regáloch je v kategóriách mlieko (68 %), mäsové výrobky – balené, nemrazené (42 %), konzervované produkty (40 %) a cestoviny (39 %). Najmenší podiel privátnych výrobkov je v kategóriách víno (6%), pivo, liehoviny a destiláty (9%) a  cukrovinky nečokoládové (12%).

 

Privátne značky zaznamenali rast podielu v takmer každej sledovanej kategórií (12 zo 16), pokles bol zaznamenaný len 3 kategóriách.  Najvýraznejší nárast  bol kategóriách mlieko, cestoviny a nečokoládové cukrovinky (plus 4 p.b.) Pokles zaznamenali kategórie spracovaných produktov a vína (mínus 3 p.b.).

 

„Výsledky podľa jednotlivých kategórií výrobkov ukazujú, že najnižšie zastúpenie privátnych výrobkov je v kategóriách, kde je značka výrobcu pre spotrebiteľa osobitným garantom chuťových vlastností potraviny, a to najmä pri alkoholických nápojoch. Naopak, pri potravinách komoditného charakteru ako mlieko, mäsové výrobky či cestoviny je najdôležitejším aspektom pre spotrebiteľa cena a preto v týchto kategóriách hrajú prím práve privátne značky obchodných reťazcov,“ komentoval Daniel Poturnay. „Pre značkových výrobcov je to však problém, pretože reťazec sa môže kedykoľvek rozhodnúť pre zmenu výrobcu privátnej značky, nemá teda garantovanú kontinuitu a tým aj možnosti ďalšieho rozvoja,“ dodáva Daniel Poturnay.

 

Podiel privátnych výrobkov na pultoch predajní SR podľa kategórií:

 

                                                      Rok 2019             Zmena oproti roku 2018

Mlieko                                              68 %                                 + 4 p. b.

Mäsové výrobky                               42 %                                 + 2 p. b.

Konzervované produkty                   40 %                                 -  1 p. b.

Cestoviny                                         39 %                                 + 4 p. b.

Mliečne výrobky – prírodné syry      37 %                                 + 2 p. b.

Mliečne výrobky – ostatné               35 %                                 + 1 p. b.

Oleje                                                34 %                                 + 2 p. b.

Trvanlivé pečivo                               31 %                                 + 1 p. b.

Nealko                                              29 %                                 + 2 p. b.

Spracované produkty                       27 %                                 -  3 p. b.

Vody a minerálky                              24 %                                 + 2 p. b.

Cukrovinky čokoládové                    22 %                                 + 4 p. b.

Cukrovinky nečokoládové                12 %                                 + 1 p. b.

Liehoviny a destiláty                           9 %                                 + 1 p. b.

Pivo                                                     9 %                                    0 p .b.

Víno                                                    6 %                                 + 1 p. b.

 

Ako vyzerá zastúpenie slovenských potravín v rámci privátnych značiek obchodných reťazcov?

 

Pri podiele 25 % privátnych značiek je 18% zahraničných privátnych značiek a 7 % slovenských privátnych značiek. Drvivú väčšinu z privátnych značiek pritom tvoria zahraničné privátne značky v reťazci Lidl, až 51%, zvyšných 5% sú privátne značky vyrobené na Slovensku. Rovnako reťazec Kaufland preferuje zahraničných výrobcov privátnych značiek, ostatné reťazce majú vyvážený podiel zahraničných a slovenských privátnych značiek. Jedine reťazec COOP Jednota vyrába väčšinu privátnych značiek na Slovensku.

 

„Neteší nás narastajúci podiel privátnych značiek, ani to, že pri privátnych značkách nedostávajú väčšiu príležitosť slovenskí výrobcovia potravín. Na druhej strane by som chcel vyzdvihnúť, že tradičný slovenský reťazec COOP Jednota, ktorý má dlhodobo najvyšší podiel slovenských potravín, podporuje aj pri privátnych značkách slovenských výrobcov,“ uzavrel Daniel Poturnay.7.11.2019