Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Samosprávy farmárov a potravinárov: priority odvetvia na rok 2019

Bratislava 25.1.2019 Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv, združujúca najväčšie a najreprezentatívnejšie samosprávy poľnohospodárov a potravinárov, na svojom zasadnutí dňa 25. januára zhodnotila rok 2018 a určila priority Rady na rok 2019.

 

Samosprávy poľnohospodárov a potravinárov v Slovenskej republike sa spojili na jeseň v roku 2017, keď sa v štátnom rozpočte na rok 2018 odsúhlasila výška štátnej pomoci pre poľnohospodárstvo vo výške 1 milióna Eur. Samosprávy vtedy vyjadrili zásadný nesúhlas, nakoľko výška štátnej pomoci je výrazne nižšia ako v okolitých krajinách a celé odvetvie zápasí so závažnými problémami.

 

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv na svojom zasadnutí dňa 25. januára ocenila, že v roku 2018 bolo schválené systémové opatrenie na podporu poľnohospodárskej produkcie vo forme tzv. Zelenej nafty, zároveň hodnotí pozitívne schválenie odškodnenia poľnohospodárov za sucho v roku 2017.

 

V roku 2019 čaká poľnohospodárov a potravinárov dokončenie rozpracovaných úloh z roku 2018, ako aj iné strategické výzvy, ktorými sú:

  1. Úverový program pre potravinársky priemysel,
  2. Príprava Strategického plánu Slovenskej republiky k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike Európskej únie.
  3. Podrobnejšie predstavenie pravidiel programu Zelená nafta a sadzieb pre jednotlivé tituly,
  4. Riešenie problémov poľnohospodárov (užívacie vzťahy k pôde, doplnenie zástupcov samosprávy do Rady Slovenského pozemkového fondu, spolupráca s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou),
  5. Možnosti rozšírenia spolupráce Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a existujúcich pracovných orgánov (Rady pre potravinárstvo, komoditných rád a rezortných koordinačných skupín).

Rada zároveň listom požiadala Ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielu Matečnú o spoločné stretnutie na prerokovanie vyššie uvedených tém.

 

Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv tvorí päť najreprezentatívnejších organizácií v agropotravinárskom sektore Slovenska: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Agrárna komora Slovenska, Potravinárska komora Slovenska, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.

 

Kontakt pre médiá:

Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, holeciova@sppk.sk, tel.: 0911 646 628

Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska, venhartova@pks.sk, tel.: 0903 468 149

Helena Patasiová, predsedníčka Agrárnej komory Slovenska, patasiova@aksds.sk, tel.: 0905 746 126

Elena Štrpková,  Zväz poľnohospodárskych družstiev a OS SR, zpd@zpd.sk , tel.:090579124428.1.2019