Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Európski farmári a potravinári: Mali by sme sa vyhnúť Brexitu bez dohody

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

Bratislava, 14. januára 2019 – Európske organizácie združujúce farmárov a spracovateľov potravín vydali v súvislosti s blížiacim a hlasovaním v Dolnej snemovni britského parlamentu spoločné vyhlásenie, v ktorom zdôraznili dramatické ekonomické dopady Brexitu bez dohody na farmárov, spracovateľov potravín a obchodníkov s agrárnymi komoditami nielen v Európskej únii, ale aj samotnej Veľkej Británii.

 

Európske organizácie združujúce farmárov a spracovateľov potravín FoodDrink Europe, Copa Cogeca a CELCAA vydali dňa 11. januára spoločné vyhlásenie v súvislosti s blížiacim sa hlasovaním o dohode o vystúpení z Európskej únie v Dolnej snemovni britského parlamentu, ktoré sa uskutoční dňa 15. januára.

 

Podľa profesných združení predstavoval export 27 krajín Európskej únie do Veľkej Británie 41 miliárd Eur, pričom export Veľkej Británie do Európskej únie dosiahol 17 miliárd eur – tento obchod a výroba zamestnáva 44 miliónov ľudí v rámci súčasných 28 členských krajín EÚ.

 

Odchod Veľkej Británie z Európskej únie bez dohody by nevyhnutne viedlo k výraznému narušeniu trhu a situácií, na ktorej by stratili obidve strany v celom výrobno-dodávateľskom reťazci. Nevyhnutné procedúry, ako oficiálne kontroly tovaru, sanitárne a fytosanitárne vyšetrenia, veterinárne certifikáty a dovozné clá by viedli ku zdržaniu na hraniciach a zvýšili by náklady pre obe strany.

 

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov v rámci EÚ27 a vo Veľkej Británii, rovnako aj príslušné autority, potrebujú dostatočný čas na prispôsobenie sa novým podmienkam, ktoré Brexit prinesie. Prechodné obdobie je preto pre potravinárske podniky a autority nevyhnutné, aby sa dostatočne pripravili a prispôsobili. Je dôležité, aby počas tohto obdobia Veľká Británia akceptovala európske predpisy upravujúce výrobu potravín, a aby dodržiavala existujúce záväzky.

 

Európske organizácie preto zdôrazňujú, že Brexit bez dohody značne poškodí potravinársky sektor tak na strane EÚ, ako aj Veľkej Británie, a preto je dôležité sa mu za každú cenu vyhnúť.

 

Slovenská republika má voči Veľkej Británii aktívnu bilanciu zahraničného obchodu s agropotravinárskymi výrobkami, aj keď nie je z pohľadu celkového zahraničného obchodu s agropotravinárskymi výrobkami rozhodujúca. Potravinárska komora Slovenska sa však aktívne zapája do národnej diskusie súvisiacej s odchodom Veľkej Británie z Európskej únie z pohľadu dopadu na potravinárske podniky pôsobiace v Slovenskej republike.14.1.2019