Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Potravinári: Máme za sebou turbulentný rok, v budúcom očakávame schválenie úverového programu

Turčianske Teplice, 13. december 2018 – Potravinári majú za sebou turbulentný rok. Skonštatovali to delegáti na valnom zhromaždení Potravinárskej komory Slovenska, ktoré sa konalo tradične v Turčianskych Tepliciach. Po tom, čo sa začiatkom roka dostalo odvetvie pôdohospodárstva na titulné stránky médií a so zástupcami poľnohospodárov a potravinárov sa stretli všetci najvyšší štátni predstavitelia, museli potravinári čeliť zvyšujúcim sa nákladom súvisiacim s nárastom cien energii, vstupných surovín, ale aj mzdových nákladov. Rok 2018 bol bohatý aj na legislatívu priamo zasahujúcu potravinársky priemysel. Prioritou roku 2019 bude pre komoru schválenie úverového programu na podporu investícií do nových technológií.

 

Rast cien energií, vstupných surovín, či mzdových nákladov v súvislosti so schválenými príplatkami za prácu cez víkendy, počas sviatkov a prácu nadčas sa podpísali pod zvyšujúce sa náklady potravinárov. V roku 2018 avizovali viaceré potravinárske odvetvia, že v dôsledku zvýšených nákladov musia zvyšovať svoje odbytové ceny, napríklad pekárenské odvetvie, hydinári, výrobcovia piva, či mäsospracujúci priemysel. V roku 2019 budú tieto náklady naďalej rásť, a to v dôsledku zvýšenia minimálnej mzdy, druhej vlny nárastu príplatkov, či povinnosti poskytnutia cestovných šekov, ktorá sa dotkne 80 % potravinárskeho priemyslu.

 

Máme za sebou náročný rok. Každý jeden potravinár musel čeliť zvyšujúcim sa nákladom, či nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Počas celého roka sme sa zapájali do diskusie k právnym predpisom, ktoré sa nás priamo týkajú. Rok 2019 bude z tohto pohľadu ešte náročnejší ,“ uviedol na valnom zhromaždení Daniel Poturnay, prezident PKS.

 

Rok 2018 sa rovnako niesol v znamení rokovaní s najvyššími predstaviteľmi štátu, ktorí zhodne deklarovali svoj záujem pomôcť spracovateľskému odvetviu. Potravinárska komora Slovenska sa aktívne zapájala do legislatívneho procesu k pripravovaným právnym normám, ktoré budú mať priamy dopad na potravinársky priemysel, najmä zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Zároveň či už priamo, alebo v rámci Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv, ponúkala riešenia na zlepšenie postavenia potravinárov, najmä predstavením úverového programu pre potravinárske podniky na technologickú obnovu, či investície do inovatívnych technológií.

 

„Napriek naozaj ťažkej situácií v našom odvetví sa do budúceho roka pozeráme s určitým optimizmom. Pevne veríme, že po zvýšení štátnej pomoci pre prvovýrobu vo forme Zelenej nafty, na ktorú je zo štátneho rozpočtu vyčlenených vyše 30 miliónov eur, sa priamej finančnej podpory dostane aj spracovateľskému priemyslu. Bolo by veľmi smutné, keby sme nevyužili príležitosť na podporu spracovania lokálnych surovín domácim potravinárskym priemyslom a neurobili všetko preto, aby pridaná hodnota z výroby potravín zostala na Slovensku. Za Potravinársku komoru Slovenska sme pripravení naďalej predstavovať riešenia, ktoré priamo podporia naše odvetvie,“ uzatvára Daniel Poturnay, prezident PKS.

 

 

 

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií.

Hlavným poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj a v neposlednom rade tiež zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl v našom ponímaní predstavuje vyvážená výživa, vyvážený príjem a výdaj energie, fyzická aktivita a zdravie.

Potravinárska komora Slovenska pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002. Táto dobrovoľná organizácia združuje 52 členov, z ktorých 7 sú kolektívni členovia. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

 

Kontakt: Jana Venhartová, riaditeľka, venhartova@pks.sk, +421 903 468 149, +421 2 444 500 4514.12.2018